Samarbejde med studerende fra INF?

Studerende fra Institut for Informationsstudier kan være med til at udvikle, udfordre og kvalificere praksis. Gennem et samarbejde med en INF-studerende kan din arbejdsplads opnå:

• Ny viden samt nye teorier og metoder
• Hjælp til ideudvikling eller projektmodning
• Hjælp til mindre undersøgelser og analyser
• Engageret projektdeltagelse
• Nye perspektiver på organisationen
• Rekrutteringsfordele

Samarbejde kan fx ske i forbindelse med:

• Undervisningen med fokus på løsning af en praksisnær case udviklet af virksomheden
• BA-projekt eller speciale med afsæt i en given virksomhed
• Projekt i virksomheden i et halvt eller helt semester (Projektorienteret forløb)

Praktikforløbets placering på uddannelsen

  • Bacheloruddannelsen: praktik på 3. studieår
  • Kandidatuddannelsen: praktik på 2. studieår
  • Det Erhvervsrelaterede Projekt (DEP): et semesters projektforløb, overbygning på bacheloruddannelsen
  • Virksomhedsspecialer og bacheloropgaver med virksomhedscase

Praktikforløbets varighed

Der findes kortere praktikforløb på bachelor- og kandidatuddannelsen (svarende til et halvt semester) og et længerevarende forløb på kandidatuddannelse (svarende til et helt semester). Praktikforløbene benævnes projektorienterede forløb og kan planlægges på flere måder, enten over et helt semester eller i blokke.

Det Erhvervsrelaterede Projekt (DEP) strækker sig typisk over et helt semester med fleksibelt timetal.

Hvis I ønsker at få en INF-studerende i praktik, kan I gratis lægge et opslag i KU’s jobportal "KU Projekt og Job", hvor det vil være synligt for alle KU's studerende. På portalen kan I også søge efter INF-studerende til projektsamarbejde og fuldtids- eller studiejob.

Kontakt

Praktikkoordinator Johanne Maibohm på jom@hum.ku.dk eller tlf.: 35 32 13 34.

Praktikopslag kan sendes til inf-studievejledningen@hum.ku.dk