Samarbejde

Institut for Informationsstudier samarbejder med en lang række organisationer og erhvervsliv. Det sker gennem forsknings- og udviklingsprojekter, undervisningsforløb, praktikordninger, virksomhedsspecialer og erhvervsPh.d-ordningen.

Forsknings- og undervisningsprojekter

Instituttet har samarbejdet med så forskellige aktører som Enigma Museum, Novo Nordisk, danske folkebiblioteker og Region Sjælland.

Virksomheder, biblioteker, og andre organisationer der er interesserede i at samarbejde om et forsknings- eller undervisningsprojekt, kan kontakte institutleder Jens-Erik Mai.

Praktik og virksomhedsspecialer

En hel del af instituttets studerende ønsker en tæt kontakt til organisationer og erhvervslivet, og derfor har vi valgt at gøre det muligt for alle studerende at tage praktik som en del af deres uddannelse og at skrive eksamensopgaver og specialer i samarbejde med eksterne partnere.

Læs om mulighederne for et projektorienteret forløb mellem en studerende og en arbejdsplads.