Seneste ph.d.er fra INF

Her er en oversigt over de seneste ph.d.er fra Institu for Informationsstudier, hvor der også er mulighed for download af afhandling - og for at se, hvad de laver nu.

Jesper Steen Andersen: “How to Think Music with Data: Translating from Audio Content Analysis to Music Analysis”, 2017. 

Nu: Data Scientist, Moodagent.
https://www.linkedin.com/in/jesper-steen-andersen-19a7413/ 


Niels-Peder Osmundsen Hjøllund: ”Begærets subjekt og informationskompetence, en re-installering af subjektet”, 2017. 

Nu: Adjunkt og Konsulent, Københavns Professionshøjskole.
http://www.futureclassroomlab.dk/team/niels-peder-osmundsen-hjoellund/
https://ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/nihj-0  


Sille Obelitz Søe: “The Urge to Detect, the Need to Clarify: Gricean Perspectives on Information, Misinformation and Disinformation”, 2016.

Nu: Postdoc, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.
https://informationsstudier.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/451995 


Rikke Haller Baggesen: “Mobile museology, an exploration of fashionable museums, mobilisation, and trans-museal mediation”, 2015.

Nu: Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.
https://forskning.ruc.dk/da/persons/haller 


Sara Marinus Jensen: ”It-labyrinter, udestuer og dis/abilities: En undersøgelse af relationen mellem digitalisering og borgere med udgangspunkt i den offentlige sektors digitaliseringsstrategi”, 2015.

Nu: Assisterende keramiker, Studio Arhoj ApS.
https://www.linkedin.com/in/sara-marinus-jensen-ab97802b/?originalSubdomain=dk 


Ole Olesen-Bagneux: ”Alexandria og internettet: En undersøgelse af bibliotekets to dimensioner”, 2015.

Nu: Centerchef/Head of Division (Data Protection and Records Management), Rigspolitiet.
https://www.linkedin.com/in/ole-olesen-bagneux-2b73449a/?originalSubdomain=dk 


Lorna Wildgaard: “Measure Up! The extent author-level bibliometric indicators are appropriate measures of individual researcher performance”, 2015.

Nu: Tenure track adjunkt, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.
https://informationsstudier.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/403696 


Jonas Fransson: “Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study”, 2014.

Nu: Udvikler og forsker, Malmö Universitet.
http://forskning.mah.se/id/af4830


Tanja Svarre Jonasen: ”Automatic indexing in e-government: Improved access to administrative documents for professional users?”, 2012.

Nu: Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
http://personprofil.aau.dk/126225


Rasmus Grøn: ”Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker”, 2010.


Nu: Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
http://personprofil.aau.dk/122404?lang=da


Tove Faber Frandsen: “Scholarly communication changing: The Implications of open access”, 2009.

Nu: Lektor, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet.
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/tove-faber-frandsen(667c366e-0097-4397-9801-cbeeec3f6c69).html


Mette Skov: “The reinvented museum: Exploring information seeking behaviour in a digital museum context”, 2009.

Nu: Lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
http://personprofil.aau.dk/128004


Brian Kirkegaard Lunn: ”Metadata elements preferred in searching and assessing relevance of archived television broadcast by scholars and students in media studies: towards the design of surrogate records”, 2008.

Nu: Senior Metadata Manager, Dimensions, Digital Science.
https://www.linkedin.com/in/bkirkegaard/?originalSubdomain=dk