Studienævnet

Studienævnets opgaver

Studienævnet har seks medlemmer og består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Studienævnet beskæftiger sig med udformning og tilrettelæggelse af studieordninger, prøver og andre bedømmelser. Hertil kommer behandling af merit- og dispensationsansøgninger.

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består pr. 1. februar 2019 af følgende medlemmer:

VIP

 Studerende

 Studienævnssekretær

Kontakt: murat.erdogmus@hum.ku.dk