Studienævnet – Københavns Universitet

INF > Om INF > Studienævnet

Studienævnet

Studienævnets opgaver

Studienævnet har 8 medlemmer og består af et lige stort antal repræsentanter for det
videnskabelige personale og de studerende. Studienævnet beskæftiger sig med udformning og tilrettelæggelse af studieordninger, prøver og andre bedømmelser. Hertil kommer behandling af merit- og dispensationsansøgninger.

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består pr. 1. februar 2016 af følgende medlemmer:

VIP

Suppleant

  • Vakant pr. 1. september 2018

Studerende

Studienævnssekretær

Kontakt: murat.erdogmus@hum.ku.dk