Kvalitetssikring af uddannelser

På INF er kvalitetssikringen en vigtig del af uddannelsesudviklingen. De årlige uddannelsesredegørelser i kombination med undervisningsevalueringer og kontakten med eksterne interessenter udgør rygraden i den løbende monitorering, som bruges til at fremtidssikre og videreudvikle vores uddannelser.

Ansvarsfordeling

Kvalitetssikringen af uddannelser er en stor opgave, og derfor er de enkelte dele uddelegeret til en lang række medarbejdere. I nedenstående dokument, er en oversigt over de ansvarlige for de enkelte dele af kvalitetssikringen.

Undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringerne diskuteres i studienævnet, og herefter udarbejdes en samlet evalueringsrapport for alle instituttets uddannelser.

INF's evalueringspolitik

Procedure for evaluering

Evalueringsrapport for 2017 (PDF)

Evalueringsrapport for 2016 (PDF)

Evalueringsrapport for 2015 (PDF)

Evalueringsrapport for 2014 (PDF)

Evalueringsrapport for 2013 (PDF)

Evalueringsrapport for 2012 (PDF)