28. september 2016

Nyt forskningsprojekt om tidslogik på IVA

Forskning

IVA indgår i det landsdækkende forskningsprojekt The Primacy of Tense, der har modtaget midler fra FKK. Information forandrer sig hele tiden, og tidslogikken søger at indfange de temporale forandringer. I projektet indgår også digitalisering af materiale fra tidslogikkens grundlægger, A. N. Prior.

 

IVA indgår som en del af det landsdækkende FKK-forskningsprojekt The Primacy of Tense, der begynder 01.10.2016 og løber i 3 år. Projektet ledes fra AAU, men har derudover deltagere fra både RUC, DTU, AU og KU (IVA). Projektets omdrejningsakse er tidslogik.

Klassisk logik søger at kortlægge informationsrelationer såsom: Hvilken information følger af visse givne forudsætninger? Eller med andre ord, hvilken information følger (er den logiske konsekvens) af en given mængde information? Hvilke informationer er indbyrdes uforenelige, og hvad betyder ”indbyrdes uforenelige”?  – etc. Alle disse spørgsmål er ikke længere væk end f.eks. i en kritisk analyse af et website. Den klassiske logik tager dog ikke hensyn til den tidslige faktor. Det vil sige, at to modstridende informationer i klassisk logik altid vil være inkonsistente uden hensyn til, at de kan være sande hver især på forskellige tidspunkter i tid. Information forandrer sig hele tiden og, i modsætning til antagelsen fra klassisk logik, er en informationsmængde ikke nødvendigvis inkonsistent, fordi den indeholder påstande, der gælder på et vist tidspunkt, men ikke på et andet. Tidslogikken søger at indfange disse temporale forandringer. I IT-sammenhænge inkluderer dette en fremskrivning af, hvad der under givne forudsætninger vil blive tilfældet.

En delkomponent i projektet er digitaliseringen af materiale fra tidslogikkens grundlægger, A. N. Prior, som findes i Bodleian Library, Oxford. Dette indgår i et kollaborativt virtuelt laboratorium, hvor forskere kan samarbejde om at transskribere, annotere og diskutere Prior-teksterne i Bodleian. Læs mere på websitet om Prior-Studies.

Det virtuelle laboratorium indeholder således også både biblioteksvidenskabelige aspekter (i en meget konkret forstand) samt generelle aspekter vedrørende digital humaniora.

Det samlede budget er på ca. 6,1 mio. kr., hvoraf IVA indgår med knap 1,2 mio. – heraf ca. 800.000 i lønmidler til ansættelse af en videnskabelig assistent på IVA og knap 400.000 til overhead.

IVAs forskningsgruppe i projektet består af Per Hasle (lokal leder), Volkmar Engerer og Henriette Roued-Cunliffe – samt en videnskabelig assistent. Gruppen bidrager både generelt til projektet (tidslogikken) og specifikt i forhold til den fortsatte udvikling af det kollaborative virtuelle laboratorium, herunder den teoretiske perspektivering i relation til feltet digital humaniora.