Mød en mentor – Københavns Universitet

INF > Nyheder > Mød en mentor

01. juli 2014

Mød en mentor

Interview

På København Universitet kan man få en mentor via universitetets alumneforening Kubulus. Insight IVA har været på Filmhuset og talt om ordningen med mentor Ene Katrine Rasmussen.

 
 

IVAs overbygningsstuderende er også med i kampen om at få en god mentor. Der ansøges via Kubulus’ hjemmeside, og man bliver så indbudt til et stort kick-off møde på Vor Frue Plads i januar. Til kick-off møder mentees og mentorer hinanden og bliver "matchet" bedst muligt.

Workshoparbejde til Kick-off

Workshoparbejde til Kick-off


Tillid og opmærksomhed

Mentor Ene Katrine Rasmussen er Chef for Creative Europe Desk Danmark/MEDIA delen. Hun er mentor for Frederikke Juncker, der skriver speciale om europæiske kulturelle narrativer på uddannelsen Moderne Kultur og Kulturformidling. 

Ene valgte Frederikke, forbi hun her så en, hun kunne hjælpe fagligt og som desuden var sød og ambitiøs. "Man skal være ydmyg og taknemmelig overfor den mentor som stiller sig selv og sin tid og sit netværk til rådighed. Om man kan bruge det eller ej, det ved jeg ikke, men man er nødt til at lytte og tænke, at den ældre må vide noget mere." udtaler Ene. "Jeg bruger mit netværk, og jeg stoler på hende. Det har været et rigtigt godt match, og hun er smadder sød, pligtopfyldende og virker dygtig, så derfor tør jeg godt dele mit netværk med hende. Det behøvede ikke at være sådan. Jeg havde en anden, som jeg var mentor for, som ikke rigtig fulgte op på de aftaler jeg havde givet hende. Man vil ikke så gerne dele sit netværk og sin tid, hvis menteeen ikke lytter til, hvad man siger. Hun var sikkert så langt fremme, at hun ikke havde brug for en mentor."

Speciale-indsigt eller job-udsigt?

Ene hjalp Frederikke med at vælge specialeemne, så det kom tættest på mentorens egne kompetencer. Hermed gav det bedre mulighed for at hjælpe og samarbejde.

Ene har været mentor i 7-8 år nu, og det vigtige for hende er ikke specialer, men at menteeen får et job eller i det mindste får et grundigt kendskab til sin branches mange muligheder. Ene husker selv sin studietid – "Hvis jeg havde haft denne mulighed, da jeg var studerende, ville det have været en genvej til en større bevidsthed om hvad der fandtes. Jeg læste filmvidenskab, og det var meget, meget lidt, vi fik at vide om hvilke job, der fandtes. Jo, man kunne blive filminstruktør eller arbejde i TV-branchen, men der var ingen, der fortalte om filmfestivaller og filminstitutter og gav os et overblik. Nu kan jeg give Frederikke et overblik over filmbranchen, men jeg tager hende også til andre som kan bidrage med andre overblik. Jeg prøver at udvide hendes horisont, og så må hun se, hvad hun kan bruge af det. I det mindste så ved hun, hvor hun kan søge job, og hvor jobbene bliver slået op."

Hvilken slags arbejdslyst?

Spørgsmålet er først og fremmest – Hvad har menteen lyst til at arbejde med, og under hvilke forhold? Her kan mentoren hjælpe med de rigtige spørgsmål og et større perspektiv. Ene beskriver deres forløb – "Vi har snakket meget om, hvad der er lystbetonet for hende. Det er meget rart at vide, om folk synes, det er sjovt med kontakt til mennesker eller vil være bag en computer, om de kan lide eller ikke kan lide det kreative kaos. Jeg tror Frederikke skal være et sted med gode, ordnede forhold. Hun ville fx passe godt herinde på Filminstituttet, hvis der var et job ledigt til hende.".

Motivation som mentor

Enes motivation til at være mentor er for hende muligheden for at tilbyde mentorvejledning, som var en utilgængelig størrelse, da hun selv ønskede den. "Det er svært at gå ud og bede om hjælp. Så det er fedt, at der er et tilbud nu, hvor de studerende får det serveret på et sølvfad." – påpeger Ene og uddyber, at det også er attraktivt for hende at få mentorerfaringen på CV’et. Meget aktuelt består hendes arbejde i dag i at vejlede og rådgive om filmbranchen fra hendes centrale plads i organisationen – Creative Europe Desk Danmark.

Mød en mentee

I næste udgave af Insight IVA kan du læse om Enes mentee, Frederikke Juncker, og hendes engagement med mentorordningen.

Creative Europe Desk Danmark på Det Danske Filminstitut informerer og rådgiver den professionelle film-, tv- og spilbranche, samt offentlige institutioner i Danmark om EU´s audiovisuelle politik og programmer.