13. april 2016

København læser, IVA-studerende læste med

LÆSELYST

At deltage i en læsefestival kan blive en del af pensum. Studerende fra IVA havde fået til opgave at studere læsefestivalen København Læser, og det bragte dem om bord på en havnebus, ind i en halvmørk kirke og hen på et ganske almindeligt bibliotek.

Insight IVA har fået lov til at besøge et projektfag på 6. semester om læsekampagner og læsefestival. I dag skal de studerende holde oplæg og diskutere deres erfaringer med Jon Auring Grimm, en af arrangørerne bag København Læser.

"Forklar kort, hvad det er, jeg skal ind og se. Tænk konceptuelt og vær stram." Det er sådan nogenlunde det, der kendetegner de arrangementer, der gik rigtig godt, fortæller Jon. Og så handler det i høj grad om at bruge sociale medier på den helt rigtige måde. Det er ikke nok kun at oprette en event. Arrangører fandt ud af, at hvis de hver uge i perioden op til arrangementet postede et billede og åbnede lidt op for, hvad der skulle foregå, så kom der umiddelbart efter rigtig mange tilmeldinger. Cliffhanger eller appetizer, det virkede.
Ikke alle events holdt sig til, at årets tema var mænd. Men pyt med det, bare litteraturen blev formidlet. Dostovjeski oplæsning fungerede godt sammen med harmonikaspil, værtshusarrangementet på Diligencen var anderledes - men den traditionelle oplæsning kan stadig være en øjenåbner, hvis oplæseren vel at mærke er god, mente de fleste på holdet.

Niels Offenberg fra København Læser understreger den store diversitet i både form og indhold, som festivalen afspejler.

"I år har vi haft Dan Turell på Diligencen, Gin & Gender på Hovedbiblioteket og Teater Republiques læsninger af Christina Hagen og Bjørn Rasmussen. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har kunnet trække på et stort netværk og kendskab til medarrangørerne og deres kapaciteter," understreger Niels Offenberg.

Forberedelserne til næste år er i fuld gang, og Niels Offenberg vil meget gerne bruge studerende fra IVA aktivt på næste års festival.

Insight IVA har spurgt Anders, Ann-Kristine og Natasia om, hvad der var mest interessant på festivalen, hvorfor de valgte faget, og hvor de ser den største udfordring for folkebibliotekerne:

Anders Michelsen var til tipslørdag og engelsk fodboldnostalgi på Biblioteket Rentemestervej:

"Det var et underholdende arrangement i nostalgisk lys. 2*45 minutters oplæsning med YouTube videoer og anekdoter om kendte personers kærlighed til engelsk fodbold. Arrangementet kunne med fordel være holdt mere centralt, på en lørdag og måske på en sportspub. Og der var et skuffende antal deltagere. Jeg tror, bibliotekernes største udfordring er at beholde de brugere, de har, men også at få nogle ikke-brugere i tale, specielt ufaglærte mænd."

Ann-Kristine Hald er læsehesten over alle læseheste:

"Jeg læser typisk 10-12 bøger om måneden og ofte over 100 om året. På det her semester fik jeg mulighed for endelig at forene interessen for bøger med studiet på IVA. Den største udfordring for folkebibliotekerne er at få lånerne indenfor og rent faktisk tage bøger med hjem af forskellige genrer. Jeg vil gerne arbejde med formidling af litteratur til børn og unge. Nu, hvor ipad'en kan downloade bøger på et splitsekund, browser de ikke på samme måde som før".

Natasia Christoffersen vil finde ind til læseglæden:

"Jeg har før arbejdet med at være manager på en endags læsefestival. Det er noget, jeg syntes, var helt vildt sjovt, så derfor valgte jeg faget. Arbejdsmetoderne og opgaverne passede mig godt. Her skal vi ud og se på arrangementer og festivaler, og vi skal være aktivt deltagende og aflevere portfolio-opgaver i stedet for et stort projekt til sidst. Den største udfordring for folkebibliotekerne i dag er læseglæden. Der er så mange tilbud med underholdning til børn og unge i dag, og færre og færre forældre gider sætte sig ned og "bare" læse med deres børn. Det betyder, vi får en stor generation, som aldrig rigtig har fundet glæden i at læse, da det bliver noget, de ender med at forbinde med kedeligt skolearbejde og skolebøger."