05. september 2013

Kan man cykle sig til viden

Konference

Motion, oplevelser og et hjerte, der banker for biblioteker. Lisbeth Rasmussen, leder af biblioteket på IVA, cyklede i juni fra Amsterdam til Bruxelles som en del af ”Cycling for Libraries”.

Cycling for Libraries er en international cykelkonference, som fik sin begyndelse i 2011. Konferencen sigter mod at fremme biblioteker og øge kendskabet til de værdifulde tjenester og ressourcer, som bibliotekerne tilbyder samfundet.

I 2013 gik turen fra Amsterdam til Bruxelles, en rute på små 500 kilometer, og med på turen var IVAs biblioteksleder Lisbeth Rasmussen. Hun deltog ligeledes i 2011, hvor turen gik fra København til Berlin.

Hvad fik du med dig hjem rent fagligt?

Vi fik besøgt omkring 20 biblioteker på turen, og her var der ofte tid til oplæg og diskussioner med inddragelse af lokale bibliotekarer og beslutningstagere. Derudover blev der arrangeret en workshop i det hollandske parlament med alle de store biblioteksorganisationer både i Holland og internationalt – bl.a. IFLA og EBLIDA. Der sad vi så i vores cykelshorts og diskuterede de store linjer! Vi sluttede af i EU-parlamentet, hvor vi afleverede et banner om folkebibliotekernes rolle. I Delft i Holland kom en kendt arkitekt desuden og fortalte om det universitetsbyggeri, hun havde lavet. Hun var arkitekt på Birmingham folkebibliotek, og det var interessant at høre, hvad hun fortalte om brugeranalyser og fleksibilitet i indretningen.

Mit fokus var på indretning og nye innovative og spændende projekter i bibliotekerne i Holland og Belgien. Der foregår rigtig meget udvikling. Til gengæld er der i Holland ved at komme mere og mere brugerbetaling, så den frie og lige adgang til information blev diskuteret en del undervejs. Men vi så mange flotte indretninger – nogle gange meget brugervenlige, andre gange var det svært at se brugeraspektet, og ofte nævnte personalet, at de ikke synes, de havde været inddraget. Generelt er der flere ansatte med kortere uddannelser, og der er meget færre bibliotekaruddannede, end vi ser i danske biblioteker.

Vi fik også god mulighed for at netværke. Der var en amerikaner, som var meget interesseret i at høre om vores aftagerpanel, og en amerikansk kollega som var aktiv i SLA – den amerikanske forskningsbiblioteksforening. Pludselig kender man en masse biblioteksfolk fra andre lande.

Er der nogen særlige krav til deltagelse?

Alle kan deltage, men det er selvfølgelig et krav, at man er i stand til at cykle de planlagte strækninger! Inden cykelturen bliver man bedt om at indmelde et tema eller en udfordring, som man selv står for, og som de andre deltagere også kan se. På den måde kan man rent netværksmæssigt få overblik over, hvad de andre er interesserede i, og hvad der er fokus på. Næsten alle de 100 deltagere har en billedprofil på hjemmesiden med deres udfordring. Min udfordring gik på, hvordan vi efter fusionen kan fastholde den nærhed, vi altid har haft til vores brugere, og hvordan vi kan udnytte fordelene ved at komme ind i et stort fællesskab.

Hvordan er selve turen arrangeret?

Deltagelse koster omkring 2.000 pr. mand inklusiv mad og overnatning. En række biblioteksorganisationer – især fra Finland hvor arrangørerne kommer fra – fungerer som sponsorer. Derfor er det forholdsvist billigt at deltage. Turen varede i 9 dage, og vi kørte alle dagene fra omkring kl. 9-10 om morgenen og kom tit ret sent frem om aftenen. På de få dage, hvor vi havde mange biblioteksbesøg, kørte vi kun omkring 20-30 km, andre dage var vi oppe på over 100. Alle overnatninger var arrangerede, primært på sovesale med blandet køn og få bade og toiletter, og der var en madvogn og et filmhold med. Der var også nogle til at hjælpe med de mange punkteringer, vi havde på grund af det dårlige vejr

Hvad synes du er den bedste oplevelse, du tager med dig?

Personligt er der en udfordring i at klare turen og samtidig få noget fagligt ud af den. Man bliver også bidt af konceptet, hvor alting på den ene side er organiseret men på den anden side også lidt primitivt. Man hiver bare cykeltøjet frem hver morgen, og vurderer om det kan holde en dag mere. Og så er det fantastisk at se 100 mennesker stille op i en kø i løbet af 5-10 sekunder med deres plasticskål og bestik for at få en gang varm mad.

Har du planer om at deltage igen?

Da jeg lå ude på de hollandske diger i regn og modvind, tænkte jeg, at nu var det sidste gang. Men da jeg så hørte, at turen næste år går fra Barcelona til Lyon, hvor IFLAs kongres afholdes, så blev jeg i tvivl. Konceptet har bredt sig til, at mange har oprettet lokale Cycling for Libraries, og der bliver skrevet en del om det i medierne. Det mest interessante ved konceptet er kombinationen mellem at bidrage til at rejse debat de steder, man kommer, at sætte fokus på biblioteksspørgsmål og engagere lokale biblioteker, at skabe et netværk med de andre deltagere og få noget dejlig motion og nogle gode oplevelser.


Af Helle Saabye