21. september 2016

IVA deltager i stort nordisk forskningsprojekt om digitalisering

Forskningsprojekt

Et nyt forskningsprojekt skal kaste lys over digitaliseringens betydning for arkiver, biblioteker og museer. Kan digitaliseringen af kulturinstitutionerne bidrage til en styrkelse af den offentlige debat i en digital tid?

Det nye Deichmann Bibliotek i Oslo

Projektet, der involverer nordiske, europæiske og nordamerikanske forskere og repræsenterer mange forskellige fagligheder, har to overordnede forskningsspørgsmål:

  • Hvordan kan digitalisering ændre arkivers, bibliotekers og museers rolle i forhold til at skabe en ny infrastruktur for en åben og oplyst offentlig diskurs?
  • Hvordan kan arkiver, biblioteker og museer udnytte digitale ressourcer gennem brugerinddragelse? På hvilken måde kan brugerdeltagelse facilitere en åben og oplyst offentlig diskurs?


IVA bidrager til stort anlagt spørgeskemaundersøgelse

På IVA er det lektor Henrik Jochumsen og lektor Casper Hvenegaard, der skal bidrage til projektet. Først og fremmest i form af et dansk input til en stor nordisk undersøgelse om udviklingen af det offentlige rum i den digitale tidsalder – inden for arkiver, biblioteker og museer.

"Man kan se projektet i forlængelse af de tanker, der ligger bag den nye bibliotekslov i Norge fra 2014. Et af de nye elementer i loven er, at biblioteket skal være et offentligt rum for debat. Men hvad kommer det til at betyde? Hvordan kan biblioteket spille en rolle for den demokratiske debat, og hvordan spiller det digitale ind? Skaber det mere brugerinddragelse, eller samles synspunkterne i bobler, der bekræfter hinanden? Det skal vi prøve at indkredse i undersøgelsen sammen med samarbejdspartnere fra hele Norden," forklarer Henrik Jochumsen.

IVA opslår ph.d.-stipendiat om digitalisering og offentlighed

Som en del af projektet opslår IVA et ph.d.-stipendiat, hvoraf halvdelen bliver finansieret af projektet.

Med særligt fokus på biblioteket er formålet med ph.d.-stipendiatet at undersøge, hvordan digitalisering påvirker ABM-institutioner, forholdet mellem disse institutioner og forholdet til det omgivende samfund.

Projektet lægger særlig vægt på at undersøge bibliotekets sociale og kulturelle rolle i forbindelse med digitalisering. En del af projektet vil handle om at afdække udbredelsen af og baggrunden for digitaliseret biblioteksformidling og nye former for brugerinddragelse. En anden vil handle om betydningen for brugere med forskellig social, kulturel og etnisk baggrund. Datagrundlaget forventes at være casestudier, der kansammenlignes med lignende studier fra andre lande. Se hele opslaget.