Kontakt

Københavns Universitet
Institut for Informationsstudier
Søndre Campus, bygning 4
Njalsgade 76
2300 København S

Postadresse for Søndre Campus og for varelevering

Njalsgade 80, 2300 København S

INF Studiecenter

Telefon: 35 32 60 66

E-mail: inf@hum.ku.dk
EAN-nr.: 5798000794481
SE-nummer: 29 97 98 12