Att skapa självstyranda individer; effektivitet och motrörelser

Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppetider


Lisa Engström forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (SE) & Abstract (UK) - pdf

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Laura Skouvig, formand (Københavns Universitet)
  • Seniorforsker Ola Pilerot (Högskolan i Borås)
  • Lektor Lise Justesen (Copenhagen Business School)

Leder af forsvarshandlingen

  • Institutleder Jens-Erik Mai (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen vil blive fremlagt til gennemsyn og hjemlån inden forsvaret på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Informationsstudier, Njalsgade 76, 2300 København S.