Teknokritisk Værktsted – Københavns Universitet

INF > Kalender > Teknokritisk Værktsted 2

Teknokritisk Værktsted

Todages workshop med Halfdan Mouritzen, der er data- og internetaktivist.

"You’re in control!”, er en overskrift for 70’ernes hjemmecomputer-revolution. En revolution som skal genopfriskes påny. Workshoppen vil forsøge at give deltagerne en lidt dybere forståelse af computere og software, så de kan identificere og tage stilling til problematikker i forbindelse med brug af teknologi.

Man behøver ikke at være supernørd for at være i kontrol over sine devices og sin digitale færden. Halfdan Mouritzen er guide.

Workshop-rækken er af lavpraktisk art og vil gennem forelæsning, leg og rollespil forsøge at afdække og udfordre idéer og eksisterende fortolkninger af teknologi og internet.

Dag 2 (27/3)

Kommunikation, kryptering og digitalisering af hverdagslivet: Tag dit digitale liv tilbage
Hvad er en browser, hvad er en URL, hvad er et link, hvad er en god side og hvad er en dårlig? Hvem lytter med når du snakker med dine venner og hvordan kan du vide om du snakker privat?

Måden vi navigerer internettet er betinget af en række grundlæggende mekanismer. Vi laver forskellige slags øvelser, der illustrerer hvad netværk og kommunikation består af og diskuterer det digitale vs. det hverdagsliv, du lever væk fra dine dimser.

Dag 1 blev afholdt 20/3