Digital humaniora med store datamængder

Arrangementet giver en introduktion til kulturarvscluster-projektet.

Kulturarvscluster-projektet

Det Kgl. Bibliotek og Danish eInfrastructure Cooperation (DeiC) samarbejder om Kulturarvscluster-projektet.

I dette projekt har vi udviklet en platform til brug ved Large Scale Computational Humanities. Dette kunne man også kalde digital humaniora med store datamængder.

Projektet kan kort beskrives som en mulighed for danske forskere til at prøve kræfter med kvantitative digitale metoder.

Det Kgl. Bibliotek og DeiC stiller en teknisk platform til rådighed, finansiering af seks måneders adgang til denne platform og op til 120 timers medhjælp til dataforståelse, algoritmeforståelse og -udvikling samt rådgivning omkring jura og de digitale kulturarvssamlinger på Det Kgl. Bibliotek.

For at udbrede viden om dette projekt og de muligheder det giver forskere inden for humaniora, vil vi gerne tilbyde dette introduktionsarrangement.

Læs mere om projektet