Primacy of Tense: A. N. Prior – Now and Then

Information forandrer sig hele tiden, og tidslogikken søger at indfange de temporale forandringer. I projektet indgår også digitalisering af materiale fra tidslogikkens grundlægger, A. N. Prior (1914-69). IVA deltager i det landsdækkende treårige projekt, der ledes fra AAU og blev indledt oktober 2016.

Klassisk logik søger at kortlægge informationsrelationer såsom: Hvilken information følger af visse givne forudsætninger? Eller med andre ord, hvilken information følger (er den logiske konsekvens) af en given mængde information? Hvilke informationer er indbyrdes uforenelige, og hvad betyder "indbyrdes uforenelige"?  – etc. Alle disse spørgsmål er ikke længere væk end f.eks. i en kritisk analyse af et website. Den klassiske logik tager dog ikke hensyn til den tidslige faktor. Det vil sige, at to modstridende informationer i klassisk logik altid vil være inkonsistente uden hensyn til, at de kan være sande hver især på forskellige tidspunkter i tid. Information forandrer sig hele tiden, og i modsætning til antagelsen fra klassisk logik er en informationsmængde ikke nødvendigvis inkonsistent, fordi den indeholder påstande, der gælder på et vist tidspunkt, men ikke på et andet. Tidslogikken søger at indfange disse temporale forandringer. I IT-sammenhænge inkluderer dette en fremskrivning af, hvad der under givne forudsætninger vil blive tilfældet.

I projektet indgår digitalisering af materiale fra tidslogikkens grundlægger, A. N. Prior fra Bodleian Library, Oxford. I det kollaborative virtuelle laboratorium kan forskere samarbejde om at transskribere, annotere og diskutere Prior-teksterne. Laboratoriet rummer dels biblioteksvidenskabelige aspekter (i en meget konkret forstand), dels generelle aspekter vedrørende digital humaniora.

Fra IVA deltager professor Per Hasle (lokal leder), lektorer Volkmar Engerer og Henriette Roued-Cunliffe samt videnskabelig assistent Jørgen Albretsen. Gruppen bidrager både generelt til projektet (tidslogikken) og specifikt i forhold til den fortsatte udvikling af det kollaborative virtuelle laboratorium, herunder den teoretiske perspektivering i relation til feltet digital humaniora.

Mere information

Læs mere på websitet om Prior-Studies, på forskningsgruppens hjemmeside eller kontakt Per Hasle.