Arkiver, Biblioteker og Museer (ABM) – Københavns Universitet

INF > Forskning > Forskningsgrupper > Arkiver, Biblioteker o...

Arkiver, Biblioteker og Museer (ABM)

I ABM-gruppen udforsker vi ligheder og forskelle ved arkiver, biblioteker og museer. Arkiver, Biblioteker og Museer kan beskrives som offentlige og private institutioner, der organiserer, rangerer, sorterer, søger, anbefaler og formidler information og kultur. De kan også beskrives som hukommelsesinstitutioner, kulturarvsinstitutioner, informationsinstitutioner eller vidensinstitutioner.

Arkiver, biblioteker og museer er institutionstyper, der er opstået i forskellige kontekster og med forskellige rationaler. Derfor er de forskellige. Men i dag ser vi, at institutionerne ofte møder samme udfordringer og agerer ens, både på overraskende og forudsigelige måder. Det er disse forskelle og ligheder, der er genstandsfeltet for den forskning, vi bedriver i ABM-gruppen. Digitaliseringens udfordringer og muligheder er et særligt fokusområde for os, ligesom institutionelle fremtidsperspektiver har vores interesse.
I gruppen arbejder vi sammen om fælles projekter, vi læser feltets tekster og diskuterer dem, ligesom vi diskuterer vores individuelle projekter - et udvalg af dem kan du se herunder.

Projekter

Hans Dam Christensen: Næstformand, Dansk Center for Museumsforskning, 2017-2018: 

Hans Dam Christensen: WP leder, Museum. A Culture of Copies, 2015-2019 (støttet af Norges Forskningsråd).  

Hans Dam Christensen: seniorforsker i forskningsprojektet Vores Museum, 2016-2020 (støttet af Veluxfonden og Nordeafonden).
Se INF-side om projektet.

Maja Rudloff: postdoc-projekt: Det lokale kunstmuseum (støttet af Ny Carlsbergfondet) 

Susanne Krogh Jensen: ph.d.-projekt: Generalist eller specialist? En undersøgelse af museumsprofessionens udvikling fra 1958 til i dag med særligt fokus på forventningerne til de museumsprofessionelles kompetencer 

Eva Pina Myrczik: ph.d.-projekt: Digital museumsformidling i Danmark: en kritisk evaluering af implementering og impact 

Lisa Engström ph.d.-projekt: Bibliotek minus bibliotekarier, vad blir det?  

Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen seniorforskere ALMPUB – The ALM Field, Digitalization and the Public Sphere (Finansieret af Norges Forskningsråd). 
Se INF-side om projektet.

Mia Høj Mathiasson: ph.d.-projekt: Folkebibliotekernes rolle i en digital tid: arrangementer, deltagelseskultur og demokrati. Projektet er en del af forskningsprojektet ALMPUB: The ALM Field, Digitalization and the Public Sphere (Finansieret af Norges Forskningsråd).

Udvalgte publikationer

Dam Christensen, H. (2016). A never-ending story: The gendered art museum revisited. Museum Management and Curatorship, 31(4), 349-368. DOI: 10.1080/0964 7775-2015.1120682

Dam Christensen, H. (2017). The art of copying: Five strategies for transforming originals in art museums. Culture Unbound, 9(1), 85-107. DOI: 10.3384/cu.2000.1525.179185  

Engström, L., & Rivano Eckerdal, J. (2017). In-between strengthened accessibility and economic demands: analysing self-service libraries from a user perspective. Journal of Documentation, 73(1), 145-159. DOI: 10.1108/JD-02-2016-0013

Hvenegaard Rasmussen, C. (2016). Formidlingsstrategier: En grundbog om kulturinstitutioners formidling. København, Samfundslitteratur. 223 s.

Hvenegaard Rasmussen, C. (2016). The participatory public library: the Nordic experience. New Library World. 117(9/10), 546-556.  

Jochumsen, H., Skot-Hansen, D & Hvenegaard Rasmussen, C. (2015) Towards Culture 3.0 - Performative space in the public library. In: International Journal of Cultural Policy

Jochumsen, H., Skot-Hansen, D & Hvenegaard Rasmussen, C. (2012) “The four spaces: a new model for the public library”. In: New Library World. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 113, 

Kann-Rasmussen, N. & Tank, E.  (2016) Strategi som legitimitetsarbejde Strategiske svar på bibliotekernes udfordringer. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling 5(3) 

Kann-Rasmussen, N. (2016) For samfundets skyld: Kulturlederes forestillinger om legitimitet og omverden. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 19(2) 

Rudloff, M. (2013). Det medialiserede museum. Digitale teknologiers transformation af museernes formidling. MedieKultur: Journal of media and communication research, vol. 29 (54), 65-86. 

Rudloff, M. (2014). Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark. Diskursive implikationer og praktiske konsekvenser. Nordisk Museologi (2), 21-36. 

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Christensen, Hans DamProfessor +45 353-21325E-mail
Engström, LisaPh.d.-stipendiat +45 353-21314E-mail
Jensen, Susanne KroghPh.d.-stipendiat  E-mail
Jochumsen, HenrikLektor +45 353-21312E-mail
Kann-Rasmussen, NannaLektor +45 353-21388E-mail
Mathiasson, Mia HøjPh.d.-stipendiat +45 353-21304E-mail
Myrczik, Eva PinaPh.d.-stipendiat +45 353-21373E-mail
Rasmussen, Casper HvenegaardLektor +45 353-21369E-mail
Roued-Cunliffe, HenrietteLektor +45 22 21 48 03E-mail
Rudloff, MajaPostdoc +45 353-21303E-mail