Forskning

Vi er et multidisciplinært institut med mange forskellige forskningstraditioner og discipliner repræsenteret.  Centralt for meget af den forskning, der foregår på instituttet, er at udforske forholdet mellem på den ene side mennesker og på den anden side systemer, platforme, og organisationers organisering, rangering, sortering, søgning, anbefaling, og formidling af information.  For os er information noget, som fortæller nogen om noget i en given situation; det er kulturelt, sprogligt, og socialt funderet.

Den enkelte forsker eller forskningsgruppe har ofte fokus på et bestemt fænomen eller genstand i deres forskning, det kan være søgemaskiner, biblioteker, videnskaberne, digitalitet, internettet, webarkiver, algoritmer, Facebook, kulturpolitik, museer, eller fake news. 

Forskningsgrupper

Udvalgte eksternt finansierede forskningsprojekter

Centre