Vejledning til aflevering af projekt

Når du har uploaded dit projekt til digital eksamen, uploader du dit projekt i PURE.

Det første du skal tage stilling til er, om dit projekt eller speciale skal være offentlig tilgængeligt eller at kun metadata/bibliografiske data må vises. Det gør du ved at krydse af i fortrolig / ikke fortrolig.

Alle felter med rød stjerne skal udfyldes.  Husk for specialer at indskrive engelsk titel og abstract og registrer gerne relevante emneord.

Vedr. ”Ekstern Samarbejde”: Kryds altid af i "intet samarbejde", da rubrikken ikke gælder for IVA. 

Du kan uploade din opgave i flere fil-formater. Vi anbefaler, at du bruger pdf. Hvis du har bilag, der skal ikke skal offentliggøres, skal de stadig oploades. Giv studieadministrationen besked om dette, når du afleverer.

Du skal ikke udfylde feltet med "Embargo". Dit projekt eller speciale bliver først synligt, når du har bestået.

Husk at trykke på knappen ”SEND” når du har udfyldt formularen. Print dernæst indberetningen og mail den til Johanne Maibohm jom@hum.ku.dk i Studieadministrationen.

Gå direkte til upload