Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Lisa Engström

Lisa Engström

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Projekttitel: Bibliotek utan bibliotekarier - vad gör användarna då? Styrningsrationalitet, självförvaltning och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider

Projektstart: 1 februari 2016

Vejleder: Henrik Jochumsen, Nanna Kann-Rasmussen

Tilknyttet: Center for Kulturpolitiske Studier, Arkiver, Biblioteker og Museer, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

Syftet med min avhandling är att undersöka hur styrning praktiseras i folkbibliotek med obemannade öppettider och hur denna styrningsrationalitet relaterar till ett samhälleligt imperativ att självförvalta samt att utforska upplevelser bortom denna styrning. När jag undersöker styrningen tar jag utgångspunkt i användarna och fokuserar på deras föreställningar och erfarenheter av samt praktiker i biblioteksrummet under såväl bemannade som obemannade öppettider. Genom att förstå bibliotek med obemannade öppettider som ett uttryck för den styrningsrationalitet som präglar samtiden analyserar jag både den specifika situation som folkbibliotek ingår i och den styrningsrationalitet och de tekniker för styrning som är verksamma i denna kontext. Därmed ämnar jag också utforska vilket problem det är som obemannade öppettider antas vara lösningen på. Samtidigt undersöker jag användarnas erfarenheter och berättelser som sträcker sig bortom styrningsrationalitetens horisont. Mina forskningsfrågor är således: Hur styr användarna sig i biblioteket och hur blir de styrda? Hur relaterar användarnas självförvaltning i biblioteket till ett större sammanhang av självförvaltning i samhället? Ger användarna uttryck för erfarenheter som överskrider styrningsrationaliteten, hur kan detta i så fall förstås?

Forskningsintressen

  • Folkbibliotek
  • Bibliotek med obemannade öppettider/åbne biblioteker/meröppna bibliotek
  • Styrningsrationalitet/governmentality
  • Heterotopier
  • Makt och delaktighet
  • Kulturpolitik

ID: 154264800