Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Laura Skouvig

Laura Skouvig

 • Institut for Informationsstudier - Forskning

  Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-27

  Telefon: +45 35 32 13 20
 • LUKKET: Institut for Informationsstudier - Ledelse og sekretariat

  Birketinget 6, Bygning: A6.06

  2300 2300 København S

  Telefon: 32341394

Mit centrale forskningsområde er informationshistorie, selv om mine forskningsinteresser relaterer sig bredt til emner inden for kultur- og socialhistorie. Jeg begyndte inden for bibliotekshistorie med en afhandling om de danske folkebibliotekers historie, men er nu mere interesseret i krydset mellem boghistorie, mediehistorie, kommunikationshistorie - med fokus på informationsperspektiver. Dvs. jeg interesserer mig for, hvordan man har forstået, brugt, håndteret, organiseret, disciplineret information i forskellige perioder. Ligeledes interesserer jeg mig for, hvordan informationsbegrebet historisk set har forandret sig.

Primære forskningsområder

 

 • Informationshistorie og informationssamfundets historie
 • Byens informationsnetværk. København 1800-1810 (nuværende projekt)
 • Overvågningshistorie og -teori
 • Videnskabsteori (informations- og kulturstudier)
 • Michel Foucault
 • Retorisk genreteori
 • Bibliotekshistorie 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

 • Videnskabsteori og vidensformer (BA)
 • Undersøgelsesdesign (BA)
 • Videnskultur og videnskritik (KA)

Tidligere tilvalgsfag:

 • Information history (internationale studerende, ES 2010)
 • Det forskudte (2011) (med kollega)
 • Bogens historie og materialitet (2012) (med kollega)
 • Bøger og læsning (2015) (med kollega)

Vejledning:

Jeg vejleder bredt inden for emner under min forskningsprofil: informationshistorie, overvågningshistorie og bibliotekshistoriske emner. Jeg vejleder også gerne opgaver med nutidige diskussioner om information og dens rolle. Jeg træffes efter aftale.

 

ID: 44929082