Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Bo Gerner Nielsen

Bo Gerner Nielsen

Lektor IVA

 • Institut for Informationsstudier - fordelingssted

  Njalsgade 76, Bygning: 314

  2300 København S

  Telefon: +45 35 32 13 37

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledningsemner:

 • Informationskompetence
 • Informationssøgeadfærd
 • Evaluering af informationssystemer
 • Sociale teknologier / Web 2.0
 • Udvikling af digitale / virtuelle biblioteksservices

Retningslinjer til studerende for vejledning:

Mit råd er, at I følger nedenstående retningslinjer for at sikre et godt forløb.

 1. Kontakt din vejleder så hurtigt som muligt; du får mest udbytte af vejledning i starten af arbejdet med en opgave.  Sørg for selv at være den udfarende kraft, det er dig og ikke din vejleder, der har ansvar for, at vejledningen kommer godt i gang.
 2. Du skal sikre dig, at du kender de konkrete krav til den type opgave, du er i gang med.
 3. Orienter din vejleder om dine styrker og svagheder, og læg dit ambitionsniveau på bordet fra starten.
 4. Du skal være klar over din vejleders rolle: Din vejleder er en sparringspartner, som diskuterer og kritiserer udkast til din opgave -- især med hensyn til problemformulering, metode og disposition.  Din vejleder er ikke dit personlige bibliotek; det er dit ansvar at finde det relevante litteraturgrundlag for opgaven.  Din vejleder er ikke garant for opgaven og skal ikke læse udkast til samtlige dele af opgaven
 5. Aftal omfanget af vejledningen med din vejleder med hensyn til timetal og læsning af tekstudkast.  Send aldrig mere materiale af sted, end I er blevet enige om.
 6. Send materiale til din vejleder i god tid før hvert møde, hvis du vil have, at han/hun skal være forberedt.  Skriv, hvad du især føler behov for tilbagemelding om.
 7. Mød altid op til vejledningen med specifikke planer, idéer og spørgsmål; gør dig på forhånd klart, hvad du vil have ud af vejledningen.
 8. Spørg din vejleder, hvad der er godt i dit stof, så du ved, hvad du skal bevare og bygge videre på.
 9. Gør dit til at samtalen sluttes på en konstruktiv, fremadrettet måde.  Opsummér, hvad du har fået ud af vejledningen, og hvad du konkret vil arbejde videre med.
 10. Stil kun spørgsmål pr. e-mail, når det drejer sig om konkrete detailspørgsmål.  Du kan ikke forvente at få respons med det samme.

Til gengæld kan I forvente af mig:

 • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det som I har afleveret.
 • At jeg forholder mig konstruktivt til jeres opgave.
 • At jeg er her for at hjælpe.

Det er svært at fastsætte et bestemt tidsforbrug til vejledning, da behovet for vejledning varierer. Jeg opererer derfor ikke med et bestemt maks. antal møder eller tid. Hvis I er ved at nå et for stort tidsforbrug, skal jeg nok meddele jer det i god tid.

Spørg i øvirgt bare, hvis der er noget I er usikre på!

Med ønsket om et godt samarbejde

Bo Gerner Nielsen

Primære forskningsområder

 • Informationskompetence og læring
 • Informationssøgning

ID: 44929064