Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Trine Louise Schreiber

Trine Louise Schreiber

Lektor

 • Institut for Informationsstudier - fordelingssted

  Njalsgade 76, Bygning: 4A-2-65

  2300 København S

  Telefon: +45 35 32 14 02Mobil: +45 53 59 98 93

Primære forskningsområder

Centrale emner i min forskning er

 • Digital literacy og teknologisk forståelse
 • Information literacy og informationspraksis
 • Praksisteorier som fx aktør-netværk-teori og sociokulturel teori
 • Teoriudvikling indenfor informations- og kulturstudier
I de senere år er informationsstudiers antagelser om information og viden blevet erstattet af tilgange, hvor ´mening´ og ´fortolkning´ spiller en central rolle.  Derudover er aktør-netværk-teorien blevet interessant som en supplerende teori for informationsstudier, idet den muliggør en inddragelse af teknologien som en central aktør i forståelsen af information og viden. I min forskning undersøger jeg hvad dette skift betyder for centrale begreber i informationsstudier som fx ´information literacy´ og ´digital literacy´ men også hvad det betyder for analysen af udvalgte informationspraksisser.
 
Jeg har i min forskning afprøvet aktør-netværk-tilgangen i en undersøgelse af forandringer i en særlig udvalgt informationspraksis. Jeg har undersøgt hvad der kendetegner mødet med digital teknologi, når det gælder brugen af digitale e-læringsobjekter i uddannelsesbibliotekers informationsformidling. Et af spørgsmålene er, hvilken kontekst- og relationsbetinget informationspraksis brugen af disse digitale e-ressourcer resulterer i for henholdsvis brugere og formidlere i uddannelsesbibliotekerne.  Et andet spørgsmål er om teknologien spiller en større rolle i udviklingen heraf end fx de visioner, som har været fremme i forbindelse med ønsket om at udvikle informationsformidlingen. 
 
I 2014-2016 deltog jeg som forsker i DEFF-projektet ´E-læring, informationskompetence og biblioteksservices´. I 2017-2018 deltager jeg igen som forsker på det nye DEFF-projekt med titlen ´Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter´. Det sidste, Co-creation-projektet, arbejder videre med resultaterne fra det første. Begge projekter giver empiri til min forskning.   

Undervisnings- og vejledningsområder

 

Undervisning i foråret 2018:

 • Undervisning på kandidatuddannelsens konstituerende modul "Kulturformidling og kommunikation"
 • Undervisning på bacheloruddannelsens modul "Digital kompetence"
 • Teamkoordinator for kandidatuddannelsen og 5. og 6.semester på bacheloruddannelsen

 

 

 

 

 

ID: 44929049