Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Jette Seiden Hyldegård

Jette Seiden Hyldegård

Studieleder

 • Institut for Informationsstudier - fordelingssted

  Njalsgade 76, Bygning: 4A-2-20

  2300 København S

  Telefon: +45 35 32 14 01Mobil: +45 53 59 35 62

Primære forskningsområder

Jeg interesserer mig for at forstå menneskers informationsadfærd, dvs. de tanker, handlinger og oplevelser der opstår i samspil med informationssøgning i en given kontekst, samt hvordan vi undersøger dette. Jeg har primært studeret studerendes søgeadfærd, enkeltvis eller i grupper.

Jeg er medlem af forskningsgruppen IBID (Informationsadfærd og Interaktionsdesign).

Studier af informationsadfærd i udvalg:

 • Internationale studerendes søge- og informationsadfærd: 2015-
 • Studielederes informationsadfærd: 2015-2017
 • Brugen af sociale medier til informationssøgning: 2013.
 • Projekt (2010 - 2011): Undersøgelse og evaluering af tre norske web tutorials til fremme af studerendes informationskompetence på 6 videregående uddannelsesinstitutioner i Norge (i samarbejde med forskningsgruppen Informationskompetence, IVA og uddannelsesbiblioteker i Bergen, Trondheim, Haugesund og Porsgrund.
 • Projekt (2009-2010): Mellem myter og virkelighed - en pilotundersøgelse af danske gymnasieelevers informationssøgning og -håndtering (med Frederiksborg Gymnasium som case)
 • Projekt (2001-2006): Mellem individ og grupper - en undersøgelse af gruppemedlemmers informationsadfærd i en kontekst (ph.d.-projekt). Se også referencer på litteraturlisten.
   

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Information seeking behavior
 • Collaborative information seeking
 • Usability
 • Qualitative methods and approaches


Faglige medlemsskaber

 • Medlem af SDU Biblioteks Forskningsudvalg 2016 -
 • HUM-repræsentant i KUs 2016-strategi-projekt vedr. studieledelse, 2015-
 • Medlem af det faglige redaktionsråd for tidsskriftet Nordic Information Literacy (NORIL)

 

ID: 32266115