Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Mia Høj Mathiasson

Mia Høj Mathiasson

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

 
Med fokus på folkebibliotekernes arrangementer vil jeg undersøge, hvordan digitaliseringen har påvirket folkebibliotekerne sociale og kulturelle rolle og funktion i samfundet og deres relation til offentligheden.
Således spørger jeg: Hvad karakteriserer arrangementerne på landets folkebiblioteker? Hvordan har disse udviklet sig i forhold til brugerinddragelse, deltagelseskultur og demokrati? Med afsæt i disse spørgsmål vil jeg analysere, hvordan udviklingen af folkebibliotekernes arrangementer afspejler samfundets digitalisering. Betydningen af denne udvikling diskuteres i forhold til folkebibliotekernes relation til offentligheden og resultaterne sammenholdes med inter-sektorale og internationale eksempler, der bidrager med nye perspektiver på ABM-institutionernes demokratiske potentialer i en digital tid.
 

ID: 173273305