Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Rune Eriksson

Rune Eriksson

Lektor IVA

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Skønlitteratur
  • Faglitterære fortællinger
  • Litteraturformidling
  • Vidensorganisation
  • Informationssøgning
  • Domæneanalyse
  • Vidensformer
  • Videnskabsteori og metode

Primære forskningsområder

Gennem en årække har jeg forsket i bibliografiske systemer til skønlitteratur samt vidensproblematikker i forbindelse med skønlitteratur. Det har bl.a. udmøntet sig i ph.d.-afhandlingen "Klassifikation og indeksering af skønlitteratur - et teoretisk og historisk perspektiv" fra 2010. Senest har jeg forsket i 'narrative nonfiction', det jeg på dansk kalder for faglitterære fortællinger. Flere artikler, der kredser om det emne, er netop blevet publiceret eller ved at blive det.

ID: 44953897