Ansatte – Københavns Universitet

INF > Ansatte

Martin Dyrbye

Martin Dyrbye

Lektor IVA

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Bibliotekshistorie
 • Fagdokumentation
 • BDI-institutioner i Danmark
 • Bibliotek og samfund
 • Organisation og økonomi
 • Informationsselektion
 • Vidensorganisation, informationssøgning og informationsselektion inden for humaniora
 • Videns- og mediehistorie
 • Den digitale fordring
 • Rejseleder for studierejser til Italien med særligt henblik på biblioteker i Firenze

Bibliotek og samfund, Bibliotekshistorie, Organisation og økonomi, Informationsselektion, Vidensorganisation,  informationssøgning og informationsselektion inden for humaniora, Kultur- og idéhistorie , Vidensformer, Library Media Management, Videns- og mediehistorie, Vidensrum

Primære forskningsområder

 • Dansk og udenlandsk bibliotekshistorie
 • Library Media Management
 • Bestandsudvikling og informationsselektion
 • Collection Development
 • Mediehistorie
 • Videns- og kulturformidling
 • Digital topografi
 • Den digitale fordring

ID: 44928986