Studiestart på IVA 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Uddannelser > Studiestart > Bachelor > Studiestart på IVA 2017

Studiestart på IVA 2017

Tillykke med jeres studieplads på IVA. Her finder I informationer om hele studiestarten.

Hilsen fra dine tutorer

Kære nye studerende Tillykke med jeres studieplads på IVA. Vi glæder os til at se jer til opstartsforløbet, hvor vi skal lære hinanden og studiet at kende. Vi er tre koordinatorer og 19 tutorer, og vi har planlagt en masse spændende og sjove aktiviteter, som vil forberede jer til en fantastisk studietid. Vi er altid klar til at hjælpe jer, hvis I har spørgsmål vedrørende studiet. Vi glæder os, og vi håber, I gør det samme.

Vi ses mandag den 21. august, klokken 12.00 på Søndre Campus, (Njalsgade 76, 2300 Kbh S). Det er lige i nærheden af Islands Brygge Metro.

Kærlig hilsen Koordinatorteamet – Maria S., Anna og Sheila.


Har I spørgsmål, kan I altid skrive til os på rustur2017@gmail.com

Vi har lavet en blå bog, hvor du kan læse mere om os alle sammen.

Vi GLÆDER OS TIL AT SE JER!

RUStur og introdage - de vigtige datoer!

Vigtige datoer:

- Mandag den 21. august og tirsdag den 22. august – første og anden introdag

- Onsdag den 23. august til fredag den 25. august – RUStur

- Mandag den 28. august og tirsdag den 29. august – tredje og fjerde introdag

- Fredag den 1. september - femte introdag og immatrikulation

- Fredag den 15. september – studiestartsfest

Her kan du downloade programmet for introdagene.

Her kan du læse mere om RUSturen - husk at tilmelde dig inden 18. august!

Vi GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Mød dine tutorer

Vi har lavet en BLÅ BOG, så I kan læse mere om os alle sammen.

I kan også møde os på Facebook :)

 

Fag på 1. semester

Fag på 1. semester

Vidensorganisation

Kurset er en introduktion til grundlæggende begreber, teorier og metoder inden for vidensorganisation. Kurset giver de studerende: i) en forståelse af kategoriers forankring i sprog, kultur og kognition, ii) forståelse for forskellige systemer til organisation af information samt iii) hvorledes systemer til organisation af information, givet bestemte kontekster og brugere, designes. Efter kurset har de studerende en forståelse af og viden om, hvordan og hvorledes vidensorgansationssystemer og –strukturer indgår i og understøtter informationsarkitekturer. Læs mere

- I faget lærte jeg om organisering og informationsarkitektur. Vi arbejdede i grupper og fremlagde småopgaver for de andre studerende. I slutningen af semesteret skulle vi lave et produkt, der mindede om et informationssystem, og det var fedt at oversætte teori til praksis. Jeg fik også et historisk perspektiv på, hvordan man gennem tiderne har klassificeret ting og fik diskuteret problematikker i forhold til klassifikation. Det har jeg haft rigtig meget gavn af og har kunnet bruge det i andre fag fra uddannelsen.
- Emilie, 5. semester

Informationssystemer

Modulet Informationssystemer introducerer en række grundlæggende systemer, begreber, teorier og teknikker inden for informationsarkitektur, informationssøgning og informationsformidlingsteori. Modulet præsenterer således processer, systemer og informationsarkitektur, der anvendes ved repræsentation, registrering, organisering og genfinding af dokumenter i digitale informationssystemer. Modulet beskæftiger sig grundlæggende med, hvad og hvordan der repræsenteres i digitale informationssystemer, herunder bibliografiske databaser, fuldtekstdatabaser og søgemaskiner, og hvilke konsekvenser dette har for søgning efter information i disse systemer. Læs mere

- Jeg fik grundlæggende viden om informationssystemer som Google og biblioteksdatabaser, som vi hele tiden bruger i andre fag. Vi arbejdede i grupper med små opgaver, hvor vi anvendte fagets teorier i praksis. Jeg synes, at der var en god blanding mellem teori og praksis. Faget gav mig indblik i, hvilke forskningsområder der er tilknyttet ínformationsvidenskab.
- Bartal, 5. semester

Videnskabsteori og vidensformer

Vidensformer refererer til anerkendte opdelinger af viden i videnskabelig, praktisk, etisk og æstetisk viden, eller alternativt eksplicit og tavs viden. Kurset fokuserer på de forskellige vidensformers historiske forankring og udvikling såvel som på de problemstillinger, der kendetegner deres aktuelle status. Den videnskabelige vidensform knytter endvidere an til kursets andet hovedelement, videnskabsteorien, som introduceres bredt med særlig vægt på videnskabsteoretiske positioner, videnskabelige begreber og videnskabeligt sprog. Både i forhold til videnskabsteori og videnformer prioriteres aktuelle problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, og tilgangen er både praktisk og teoretisk. Læs mere

- Faget hjalp mig med at forstå forskellige videnskabsteoretiske retninger, som er grundlæggende for at skabe god videnskab. Her gennemgik vi videnskabsteoretiske retninger som f.eks. hermeneutik og socialkonstruktivisme, og det er noget, som jeg bruger rigtig meget, f.eks. har jeg lige brugt det i en opgave, som jeg har skrevet på 4. semester. Det var spændende at få indblik i de forskellige videnskabsteoretiske tilgange. - Karoline, 5. semester

 

Studiestartsprøven

Mødepligt den første undervisningsuge (uge 36) = Studiestartsprøven 

I den første skemalagte undervisningsuge på IVA fra 4-8. september er der mødepligt til undervisningen, og du skal deltage i 100 % af undervisningen for at bestå studiestartsprøven. Hvis du ikke har mulighed for at være til stede hele ugen, skal du deltage i en omprøve onsdag den 13. september kl. 08.00 i lokale 4A-0-15. Her skal du skrive et 3-siders refleksionsnotat over studiestarten på IVA. Studiestartsprøven er indført for at sikre, at du rent faktisk studerer her os hos.
Har du spørgsmål til dette så kontakt studievejledningen.

 

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse. Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

10 gode råd

Om læsegrupper, studieplanlægning og meget mere.

IT for studerende

Når du starter på KU, får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om IT for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn, får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

 

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

 

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide