Praktik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Samarbejde > Praktik

Praktik

I forbindelse med deres studie har de studerende mulighed for at komme i praktik og arbejde med konkrete opgaver fra virksomheder og organisationer. Opgaverne kan typisk være:

  • Analyse og brugerundersøgelser
  • Koordinering og planlægning
  • Informationssøgning
  • Formidling
  • Kommunikation
  • Research

Praktikanten arbejder med en klart defineret opgave, udvikler sammen med vejlederen på INF et bæredygtigt teoretisk og metodisk ståsted for opgaveløsningen og afslutter forløbet med en refleksion over egen læring.

Praktikforløbets placering på uddannelsen

  • Bacheloruddannelsen: praktik på 3. studieår
  • Kandidatuddannelsen: praktik på 2. studieår
  • Det Erhvervsrelaterede Projekt (DEP): et semesters projektforløb, overbygning på bacheloruddannelsen
  • Virksomhedsspecialer og bacheloropgaver med virksomhedscase

Praktikforløbets varighed

Praktikforløbene på både bachelor- og kandidatuddannelsen er på 257 timer og er en del af de studerendes uddannelse. De benævnes også projektorienterede forløb. Forløbet kan planlægges på flere måder, enten over et helt semester eller i blokke.

Det Erhvervsrelaterede Projekt (DEP) strækker sig typisk over et helt semester med fleksibelt timetal.

Hvis I ønsker at få en INF-studerende i praktik, kan I gratis lægge et opslag i KU’s jobportal "KU Projekt og Job", hvor det vil være synligt for alle KU's studerende. På portalen kan I også søge efter INF-studerende til projektsamarbejde og fuldtids- eller studiejob.

Kontakt

Praktikkoordinator Johanne Maibohm på jom@hum.ku.dk eller tlf.: 35 32 13 34.