Samarbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Samarbejde

Samarbejde

Universiteter i Danmark

INF arbejder på nye og fælles uddannelsestilbud inden for rammerne af Centre for Communication and Computing (CCC), hvilket også indebærer samarbejde med Datalogisk Institut (DIKU), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) samt Center for Sprogteknologi (CST). Et nyt uddannelsesudbud inden for informationssøgning har allerede set dagens lys, og det eksisterende samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) og Institut for Kunst og Kulturvidenskab (IKK) er under udbygning.

INF er endvidere medlem af Dansk Center for Museumsforskning, et virtuelt center, der samler universitetsinstitutter. INF er samtidig værtsinstitut for Centret med Hans Dam Christensen som formand og Ida Høeg som sekretær.

En række forskningssamarbejder er i udvikling, ligesom INF i samarbejde med Center for Sprogteknologi (CST) og inden for rammerne af Det Humanistiske Fakultet har budt ind over for regeringens innovationsstrategi.

INF udbyder i samarbejde med Aalborg Universitet en master i informationsforvaltning & records management med fokus på sortering i store mængder af records, dokumenter og mails samt sikring af tilgængelighed og vidensoverførsel.

Desuden gennemfører INF og AAU i samarbejde Prior-projektet, som leder frem til 'A. N. Prior Centenary Conference' i Oxford 2014.

Bibliotekssektoren

Parallelt med disse udviklinger inden for uddannelse og forskning sker der også en fornyelse og uddybning af relationen til bibliotekssektoren. INF er det institut i Danmark, der har den højeste koncentration af biblioteksrelevant uddannelse og forskning. På en solid biblioteksvidenskabelig basis vil en bredere humanistisk videnskabelighed bidrage til bibliotekssektorens udvikling og fornyelse. Konkret har INF samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken om fremtidens biblioteker, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Forskningsbiblioteksforening.

INF er endvidere engageret i en række projekter med biblioteker som samarbejdspartnere som eksempelvis: 

  • Fælles projekt med Aalborg-bibliotekerne om innovation inden for brugerbetjening og værtskabsledelse, samt evalueringsprojekt om udvidet åbningstid og delvis selvbetjente, åbne biblioteker.
  • Deltagelse i styregruppe for Projektet Ud af Boksen om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation, et samarbejdsprojekt mellem bibliotekerne i Århus og i Roskilde.
  • Medlemsskab af baggrundsgruppe for projektet Aktivt Medborgerskab, der er et samarbejdsprojekt om frivillighed i biblioteker i to jyske kommuner.
  • Medlemsskab af Advisory Board for projektet Lokalsamfundets Innovationsrum, med fokus på udviklingen af borgerdrevne rum for innovation, et samarbejdsprojekt mellem bibliotekerne i Århus og i Roskilde.
  • Samarbejde med Roskilde-bibliotekerne i forbindelse med etableringen af det nye rockmuseum på Musicon-grunden i Roskilde. Ny- og samtænkning af biblioteksformidling i relation til museet.
  • Udarbejdelse af biblioteksmodel, der anvendes i konkret biblioteksudvikling i hele landet
  • Deltagelse i Kulturstyrelsens modelprogram for biblioteker samt konsulentydelser i forbindelse med flere nye biblioteksbyggerier

Internationalt

iSchool Caucus – internationalt samarbejde om informationsvidenskab

iSchools - den internationale sammenslutning af "information schools" ved første klasses universiteter har til formål at styrke og udvikle den internationale informationsvidenskab. Netværket henvender sig til både medier, erhvervsliv, forskningsprogrammer og studenteraktivitetsnetværk. Samarbejdet giver blandt mulighed for studenterudveksling, forskerudveksling og tilrettelæggelse af fælles internationale symposier og konferencer, herunder ikke mindst den årlige internationale informationskonference iConf.

Læs mere om iSchool Caucus.

Humboldt Universitetet, Berlin

Det nære samarbejde med Berlin School of Information ved Humboldt Universitet har ført til lanceringen af en fælles 1-årig joint study profile på kandidat-niveau med et semester i København fulgt af et semester i Berlin. Et gennemført forløb tæller således som 60 ECTS af en fuld kandidatuddannelse ved ens hjeminstitution. Første forløb har kørt fra sommeren 2012. Der afholdes desuden jævnligt symposier med ph.d.-studerende fra de to lande samt andre typer forskningsmøder.

Læs mere om Humboldt Universität zu Berlin.