Elektroniske dokumenter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Elektroniske dokumenter

Elektroniske dokumenter

En række forhold, som er gældende for både fastforms- og elektroniske dokumenter er ikke gentaget her; der henvises til siden om Fastformsdokumenter.

Referering af specielt Internet-dokumenter rejser en række problemer: dokumenterne er ofte dynamiske, de ændrer sig, forsvinder måske, og de bibliografiske elementer kan mangle eller være vanskelige at fastslå.
En reference til et dokument fundet på WWW bør derfor altid indeholde en række oplysninger, som identificerer den version af dokumentet, der anvendes: år/dato for seneste opdatering, "besøgsdato" samt den nøjagtige adresse (URL).
På grund af Nettets dynamiske karakter er det vigtigt helt præcist at angive, hvilken version af dokumentet, der er benyttet. Det gøres ved at anføre den dato, man har besøgt den pågældende side. Hvis man tager et print af dokumentet har man datoen på udskriften.

Der gælder også ved elektroniske dokumenter, at der ikke må findes oplysninger i referencen, som ikke findes i kilden eller i tilhørende dokumentation. Når det drejer sig om HTML-dokumenter kan de bibliografiske elementer tages fra skærmbilledet eller fra dokumentetsoplysninger (vis-menuen: kilde). Ofte vil oplysningerne ivedrørende ophav og titel være de mest præcise, især hvis der er tale om en titel indlagt i grafik. Titlen ier den titel man ser i søgemaskinerne og øverst på en udskrift.

Hvis ophavet (forfatter, redaktør, korporation) til et WWW-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen. Hvis ophav mangler bør man altid overveje, om dokumentet har en kvalitet, der gør det egnet til at dokumentere og understøtte synspunkter! I det hele taget bør man være opmærksom på, at WWW-dokumenter ofte ikke er underkastet en kollegial (peer review) eller redaktionel kvalitetsvurdering. Man må derfor altid checke forfatterens troværdighed før man tager vedkommendes udsagn for gode varer.

DOI-systemet giver mulighed for at linke direkte til en unik alfanumerisk URL-adresse, som administreres centralt af CrossRef (www.crossref.org) og the International DOI Forundation (se www.doi.org) og ikke ændres over tid. Forlag kan tildele DOI, når en artikel er publiceret og tilgængelig på WWW. Vi anbefaler, at man anvender DOI, hvis det er muligt.


WWW-dokumenter

Elementer:

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på  URL

Disse elementer er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet. Andre elementer, som f.eks. antal afsnit/linjer i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver kan tilføjes:

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel [Supplerende titelinformation]. Omfang. Udgiver. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

 • Harris, R. (1997). Evaluating Internet research sources. 41 afsnit. Lokaliseret den 3. december 2014 på http://www.niu.edu/facdev/programs/handouts/evaluate.htm
 • Franinovic, K. & Serafin, S. (2013). Sonic interaction design. Cambridge, Mass.: MIT Press . Lokaliseret den 4. december 2014 på http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10678826&p00=sonic%20interaction%20design
 • VirginiaTech University Libraries (2014, 2. december). Evaluating internet information. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://www.lib.vt.edu/instruct/evaluate/index.html
 • Bibliotek.dk. (u.å.). [Dansk BiblioteksCenter (producent)]. Lokaliseret den 4. december 2014 på https://bibliotek.dk/da

Kommentarer:

Alle disse dokumenter er kendetegnet ved at de udgør et hele, og at de ikke har periodicakarakter.
Når der er tale om statiske dokumenter, der fremstår som en afsluttet enhed (f.eks. elektronisk bog eller konferencebidrag) anføres årstal for elektronisk udgave.
Ved dynamiske dokumenter, der ændrer sig over tid (f.eks. hjemmesider) anføres dato for seneste opdatering; hvis seneste opdatering ikke kan konstateres anføres copyrightår.
Ved dokumenter uden datering anføres uden år (u.å.)
Supplerende bibliografisk information kan enten bringes direkte efter titlen i [ ] eller anføres i en note på en linje for sig.
Hvis man ønsker at angive dokumentets omfang kan både antal afsnit, linjer, ord eller skærmbilleder benyttes. Der er ingen grund til at tælle manuelt; dokumentet kan kopieres over i Word, hvorefter ordoptællingsfunktionen benyttes. 
I det sidste tilfælde er der tale om en web-udgave af en bibliografisk database.


Dele af WWW-dokumenter

Elementer:

Bidragets ophav. (år/seneste opdatering). Bidragets titel. I: Værtsdokumentets forfatter eller redaktør, værtsdokumentets titel (evt. udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

 • Falkland Islands. (2014). I: The Columbia Encyclopedia (6th ed.). Lokaliseret den 3. december 2014 på http://www.encyclopedia.com/topic/Falkland_Islands.aspx#2
 • Mobberly, D. J. (1998). The living past: Time state of the tropical rain forest. I: E. R. C. Reynolds & F. B. Thompson (Eds.), Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80635e/80635E00.htm

  Onlineudgave af Reynolds, E. R. C., & Thompson, F. B. (Eds). (1998). Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Tokyo: The United Nations University.

Kommentarer:

I det første eksempel er der tale om en leksikonartikel uden forfatterangivelse. 
I det andet er den supplerende bibliografiske information så omfattende, at den er anført som note.


Konferencebidrag

Elementer:

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. I: konferencens navn, sted og dato. Omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

 • Graham, A., Garcia-Molina, H., Paepcke, A. & Winograd, T. (2002). Time as essence for photo browsing through personal digital libraries. I: Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. Portland, Oregon, USA. 326-335. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://dl.acm.org/citation.cfm?id=544301
 • Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. Portland, Oregon, USA. 326-335. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://dl.acm.org/citation.cfm?id=544220&picked=prox

Kommentarer:

Konferencens navn, sted og dato anføres som titel.
Konferencenavne er egennavne og skrives derfor med versaler.
Ved konferencebidrag bør man tilstræbe at anføre dokumentets omfang. I det andet eksempel henvises til hele konferenceberetningen.


Tidsskriftartikel

Elementer:

Artiklens ophav. (år). Artiklens titel. Værtspublikation , vol./år(nr.), omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

 • Walton, E.W. (2014). Why undergraduate students choose to use e-books. Journal of Librarianship and Information Science, 46(4), 263-270. doi:10.1177/0961000613488124
 • Soojung-Kim Pang, A. (1998). Hypertext, the next generation: A review and research agenda. First Monday , 3(11), 800 linjer. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/628/549
 • First Monday: Peer-reviewed journal on the Internet . (1996, Maj til dato). Chicago: The First Monday Editorial Group (Eds.). Lokaliseret den 4. december 2014 på http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/index

Kommentarer:

Ved elektroniske tidsskrifter skal nummer anføres, hvis der er et sådant. Bemærk at kursiveringen omfatter både værtspublikation og vol./årgang, men ikke nummer.
Omfang kan også angives som antal linjer.
Det første eksempel henviser til en artikel med DOI. Det andet til en artikel uden DOI. Det tredje eksempel refererer til selve tidsskriftet. ISSN og oplysning om periodicitet kan anføres i [ ] umiddelbart efter titlen.


Avisartikel

Elementer:

Artiklens ophav. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation, omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

 • Glaister, D. (1998, 2. december). At last a painter wins - with a little help from elephant dung and glitter [Maleren Chris Ofili får Turner-prisen]. The Guardian, 59 linjer. Lokaliseret den 4. december 2014 på http://www.theguardian.com/artanddesign/1998/dec/02/20yearsoftheturnerprize.turnerprize
 • Cole, R. A. (1998, 1. december). Want history to come alive? Take students to the source. The Christian Science Monitor , s. LEARNING13 (7 afsnit). Lokaliseret den 4. december 2014 på http://www.csmonitor.com/1998/1201/120198.feat.feat.3.html

Kommentarer:

I det første eksempel er en ultrakort refererende note sat ind som supplerende titelinformation, da titlen ikke er specielt oplysende. Denne praksis følger APA, men informationen kan også bringes som en note eller helt udelades, hvis artiklens emne fremgår af den brug, der bliver gjort af den.
I eksempel 2 fremgår både sektion og sidetal i den trykte avis af Internet-udgaven.


Bidrag til nyhedsgrupper, mailinglister, sociale medier og andre online forums

Elementer:

Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Titel. [Beskrivelse af form]. Lokaliseret på URL

Eksempler:

 • Rampersad, T. (2005, 8. juni). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions [Onlline forum kommentar]. Lokaliseret på http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural#comments
 • Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronisk
  mailingliste besked]. Lokaliseret på http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork/message/670
 • PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and
  consequences of partitioning your mind2 [Blog post]. Lokaliseret på
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
 • MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and
  consequences of partitioning your mind [Blog kommentar]. Lokaliseret på
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

Kommentarer:

Især når man refererer bidrag til nyhedsgrupper, sociale medier og diskussionsgrupper bør man selvfølgelig overveje, om bidraget er skrevet af en person, der kan regnes for at være en pålidelig kilde.
Hvis man henviser til en diskussion i en nyhedsgruppe sættes [Diskussion] ind umiddelbart efter emnet.
Det sidste eksempel er en henvisning til en kommentar til et blogindlæg.


På cd-rom

Elementer:

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret i databasevært (databasenavn, cd-rom, udgivelsesdato, evt. bidragets accessionsnummer)

Eksempler:

 • Lynch, M. (1997). Cataloging. I:The Indexer, 5(2), 5-8. Lokaliseret på WilsonDisc (Library Literature, cd-rom, udsendt efterår 1997, acc.nr. 345987)

Kommentarer:

Eksemplet beskriver en henvisning til en fuldtekstartikel; ved cd-rommer anføres ikke besøgsdato. 
Ved henvisninger til bidrag anføres bidragets accessionsnummer, hvis der er et sådant.
Hvis ophav (forfatter/redaktør/korporation) mangler anføres titlen som første element.