Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. – Københavns Universitet

Referér korrekt!

Denne vejledning er en ressource for alle opgaveskrivere, som gerne vil vide, hvordan de henviser korrekt til de kilder, som de har anvendt. Oprindeligt er den udviklet til studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet, men indeholder generelle retningslinjer, der kan bruges af alle, som gerne vil følge god videnskabelig skik.

Vejledningen præsenterer først en række generelle principper for manuel udarbejdelse af bibliografiske referencer (litteraturhenvisninger). Derefter følger en række eksempler på referencer til forskellige dokumenttyper, i såvel trykt som i elektronisk form. Endelig præsenteres hvordan man kan udarbejde sine litteraturlister.

Vejledningen følger praksis fra the American Psychological Association (APA). Dette gøres for ikke at gøre vejledningen for uoverskuelig. Det er ikke hensigten med denne vejledning at "kanonisere" APA; det er vigtigt at være opmærksom på, at den kun er én metode blandt mange. Man kan følge den til punkt og prikke og man kan afvige den. Det afgørende er, at de referencer, man anvender, rummer de bibliografiske elementer, der er tilstrækkelige til entydig identifikation og genfinding af dokumentet, at de forekommer umiddelbart forståelige, og at de er udarbejdet konsekvent. Brugere udenfor Det Informationsvidenskabelige Akademi bør altid undersøge hvilken praksis der anvendes på deres institution. Selv om man ikke bruger APA er de generelle betragtninger om referencers formål og funktion forhåbentlig til nytte.

Et alternativ til at udarbejde sine referencer manuelt er at anvende et referencehåndteringssystem (f.eks. EndNote, RefWorks, Zotero).


Sådan henviser du til dette website:

Skov, A. (2014). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. 2. udgave ved Bo Gerner Nielsen. København: Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet. Lokaliseret den 15. december 2014 på iva.ku.dk/refererkorrekt