Udvikling og organisering - mod moderne biblioteksledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Ph.d. > Aktuelle ph.d.-projekter > Udvikling og organiser...

Udvikling og organisering - mod moderne biblioteksledelse

Ane Landøy

Biblioteksleder ved Bergen Universitet, Ane Landøys ph.d.-projekt skal munde ud i den første systematiske analyse af de faglige krav og forventninger til biblioteksledelse i Norge. Forskningsbiblioteker forstås som offentligt finansierede akademiske institutioner, og deres organisation og selvforståelse analyseres. Projektet undersøger på tre norske biblioteker ledernes forståelse af ledelsesopgaven og dens indhold. Analysen inddrager metodedesign udviklet af professor Niels Ole Pors, IVA. De særlige geografiske og demografiske forhold nødvendiggør en betydelig tilpasning af nævnte metodedesign til den norske kontekst.

Arbejdstitel: Leaders and leadership in libraries in Norway
Hovedvejleder:
Projektvejleder: Lektor Carl Gustav Johannsen, IVA
Starttidspunkt: 1. november 2010