Studienævnet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Om INF > Studienævnet


Studienævnets opgaver

Studienævnet har 8 medlemmer og består af et lige stort antal repræsentanter for det
videnskabelige personale og de studerende. Studienævnet beskæftiger sig med udformning og tilrettelæggelse af studieordninger, prøver og andre bedømmelser. Hertil kommer behandling af merit- og dispensationsansøgninger.

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består pr. 1. februar 2016 af følgende medlemmer:

VIP-Kbh:

 • Lars Konzack (formand)
 • Laura Skouvig
 • Casper Hvenegaard Rasmussen
 • Jeppe Nicolaisen

Suppleanter:

 • Rune Eriksson

Stud-Kbh

 • Nina Inger Winther Kaspersen (næstformand)
 • Gitte Rosemarie Hansen
 • Cecilie Munksgaard Simmelkjær

Suppleanter:

 • Beatrice Raarup Thomsen 

Stud-Aalb:

 •  Heine Gade Kristensen  

 Suppleant:

 •  (Ingen)

 Studienævnssekretær:

 •  Murat Erdogmus

Kontakt: studienaevn-iva@hum.ku.dk