Vil du have job hos Golden Days? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Vil du have job hos Go...

18. februar 2014

Vil du have job hos Golden Days?

Jobsøgning

Hvilke kompetencer er de vigtigste, når yndlingsjobbet handler om festivaler og formidling af historie, kunst og kultur?

Kommunikationschef Anni Mogensen fra Golden Days er medlem af IVAs aftagerpanel, der holdt møde om, hvilken type medarbejder, der er i højeste kurs lige nu.

Gummistøvler og analytisk sans
Anni Mogensen er ikke i tvivl, alle medarbejdere skal være digitalt begavede, skarpe analytikere og i stand til at træffe valg i en konkret situation. "Hvis I har prøvet at være i en virksomhed og arbejdet med deadlines, så er I meget bedre rustet, når I skal søge job. Projektstyring og praktisk begavelse er også vigtigt. I skal kunne tage gummistøvler på og tage ud og snakke om, hvordan vi bedst formidler et projekt."

Over på de andres banehalvdel
"I skal også kunne tænke i målgrupper," forklarer Anni Mogensen videre. "Gå hele tiden over på modtagernes banehalvdel, hvad enden det er formanden for Kultur- og fritidsudvalget eller en direktør for et designmuseum. De har forskellige mål og succeskriterier, og I skal være dem, der får projektet til at give mening for alle."

"Vi taler med mange ansøgere, der har lavet flotte projekter, men hvis de ikke kan transformere det til noget praktisk og brugbart, så kan vi ikke bruge det. Det skridt skal I selv tage."

Hvad er et aftagerpanel?
Panelet sikrer dialog mellem uddannelse og samfund. Medlemmerne repræsenterer jeres kommende arbejdsgivere og bidrager med viden om, hvordan kravene fra arbejdsmarkedet hele tiden udvikler sig, og om I får de nødvendige kompetencer og er opmærksomme på nye jobåbninger. Panelet spiller også en aktiv rolle i forbindelse med udvikling og revision af uddannelserne. Måske I også en dag møder medlemmerne til en forelæsning eller kan samarbejde med dem om studiejob, praktikpladser og kandidatspecialer.

Vend op og ned på det eksisterende
Golden Days har et relativt ungt personale og mange folk igennem deres forskellige projekter. Det sikrer, at de hele tiden får ny inspiration.

"Vi vil gerne udfordre det eksisterende og gøre ting på en anden måde. Vi leder efter dem med gode idéer, og jer, der kan tænke ud af boksen, er lidt foran og ser på tendenser. Det virker ikke som om, I lærer det på studiet i dag, så det er måske mere et personlighedstræk?"

Hvad er det specielle ved jer?
Anni Mogensen taler indtrængende om, at man som studerende på IVA skal kunne profilere sig i forhold til andre uddannelser.

"I skal være super skarpe, når I sælger jer selv. Der skal være et eller andet helt specielt, der adskiller jer fra IVA fra de andre."

Golden Days
Golden Days er et kultursekretariat, der formidler viden gennem oplevelser. Sammen med kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder udvikler Golden Days blandt andet festivaler, udstillingskoncepter, digital formidling, trykte udgivelser og historiske markeringer, der inddrager publikum. Festivalen finder sted hvert år i september og har fokus på specifikke historiske perioder eller temaer, der går på tværs af historien – i 2014 med fokus på første verdenskrig.

"Praktikkurser er godt, for så får I mulighed for at perspektivere det, I lærer. Det er som udgangspunkt ikke godt at komme ud og kunne lidt af alt. Der skal være et eller andet, I er super skarpe på eller en toning, der springer i øjnene."

Hvordan fik du selv et studiejob?
"Mit første studiejob var i DR. Jeg fik jobbet, fordi jeg i et par år havde sunget i et kammerkor og været en del af bestyrelsen der. Vores dirigent fik pludselig tilbudt et job som dirigent for DRs Radiopigekor, og så spurgte han mig, om ikke jeg ville følge med og hjælpe med forskellige praktiske ting som studentermedhjælper. Det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jeg var ansat i DR i 3 år og fungerede til sidst som PR-medarbejder for koret."