Kære nye studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Kære nye studerende

16. september 2013

Kære nye studerende

Tale til nye studerende

Pas på jer selv og hinanden, og lad dialog og nysgerrighed stå i centrum af jeres studier, sagde formanden for DSR i København

 

 

 

Jeg håber, I har haft nogle gode første dage her på IVA, og at I allerede nu kan se jer selv studere her på stedet de næste 3, 3 1/2 eller 5 år. I har i dén grad været ventet, og ikke mindst alle de hårdtarbejdende og megaseje rusvejledere har glædet sig helt vildt til at tage imod jer. De har knoklet siden foråret for at gøre jeres studiestart så god som mulig, og det håber jeg, at I har mærket.

Jeg ved ikke, om det bare er mig, der er jubelidealist, men i mit stille sind går jeg altså af og til og fortæller mig selv, at studenterpolitik er blevet super smart, og at det er blevet mere og mere almindeligt at engagere sig studenterpolitisk. I skal under alle omstændigheder høre lidt om emnet, og så kan I jo selv tage stilling.

I gamle dage var det sådan, at man kunne samle flere hundrede studerende til diskussioner om sit fags udvikling. Man råbte sine utilfredsheder ud og organiserede aktioner mod institutionernes ledelser rundt omkring på universiteterne. Sådan har det været her engang, og sådan må det gerne blive igen. Det kunne vi i hvert fald godt tænke os i DSR. Vi er her nemlig for at tale jeres og de 600 andre københavnerstuderendes interesser over for vores omverden. Vi er her for at danne fælles front med udgangspunkt i vores fælles interesser. Vi er altså jeres formelle talerør, og vi støttes tilmed økonomisk af akademiet. Derfor kan vi hvert år kanalisere penge ud i det fysiske studiemiljø og i de mange faglige, sociale og kulturelle tiltag, som skabes af en masse seje, engagerede studerende, som f.eks. rusvejlederne.

Velkommen til IVA - nu på KU!

Det er en helt særlig fornøjelse for mig at byde jer velkommen til IVA i år. Det er nemlig første gang i institutionens historie, at jeg som formand for DSR ikke bare byder velkommen til IVA, men også til et langt større fællesskab på Københavns Universitet og jo i særdeleshed Det Humanistiske Fakultet. Det er en lang, sej historie, der gør, at vi også kan kalde os KU'ere nu i dag. Den skal jeg spare jer for, men bare fortælle at vi i DSR har fulgt processen nøje, indtil vi, i april måned, blev officielt indfusioneret. Vores nye tilhørsforhold blev fejret med manér, da alle studerende og ansatte var inviteret til fusionsfest her i København.

DSR formand Rasmus Bahnsen

Vores lillesøster i Aalborg var også med til festen. Det var fedt, for de viser sig som regel kun på en storskærm, når der afholdes videokonferencemøder i forskellige organer og udvalg. De har ikke været helt så begejstrede for fusionen, som vi har, hvilket man ikke kan bebrejde dem. Aalborgs beliggende betyder, at argumentet om adgangen til KU's store fagudbud ikke er så tilgængeligt, som det er i København. I DSR forsøger vi at have en tæt dialog med vores jyske venner, og vi danner i flere sammenhænge også fælles front.

Når vi i København har været overvejende positivt indstillet over for en fusion, hænger det tæt sammen med de muligheder, det vil give os studerende. Jer, der starter i år, vil som de første få fuldt udbytte af netop de muligheder; I får studierabat på studenterhuset (det skal man ikke kimse af), adgang til en masse spændende fag og på længere sigt helt nye lokaler, når KUA3 efter planen skal stå klar til indflytning i 2016.

I lander også midt i en overgang til en virkelighed, hvor bureaukratiet råder i en grad, vi ikke har været vant til før. Overgangen til de nye studieadministrationssystemer og de nye mailadresser er bare et par af de forhold, I vil opleve ændre sig det kommende år. I DSR følger vi overgangen tæt, bl.a. ved at søge indflydelse tidligt i forandringsprocesser og sørge for, at vi får de informationer, vi har behov for, for at få vores studietid til at fungere så godt som muligt.

Studenterdemokratiet længe leve!

Fusionen betyder også, at vi nu er blevet en del af et større studenterpolitisk fællesskab på KU, hvor Studenterrådet varetager vores interesser centralt. Studenterrådet er de KU-studerendes paraplyorganisation, og de repræsenterer de ca. 40.000 KU-studerende i bl.a. universitetsbestyrelsen, hvor vi er tildelt bare 2 pladser. Studenterdemokratiet halter altså måske centralt men absolut ikke lokalt. 'Herude' – på institutniveau – har vi f.eks. halvdelen af pladserne i Studienævnet, og det er herude, lokalt, at vi løbende er med til at forbedre og justere vores uddannelser. I Studienævnet er vi f.eks. med til at godkende nye eksamensformer, lektionsplaner og meget mere – alt sammen i tæt dialog med vores engagerede undervisere.

Vi er her nemlig for at tale jeres og de 600 andre københavnerstuderendes interesser over for vores omverden. Vi er her for at danne fælles front med udgangspunkt i vores fælles interesser. Vi er altså jeres formelle talerør. Her sidder vi 8 studerende og arbejder strategisk med at varetage de ca. 800 aktive studerendes interesser. Det gør vi gennem foreningsdrift og medinddragelse, og det er bestyrelsen, der har ansvaret for alt lige fra den daglige drift til repræsentation af de studerendes interesser over for eksterne interessenter som f.eks. Bibliotekarforbundet. Men vi gør det absolut ikke alene. DSR består af en masse aktive studerende, der engagerer sig i alt mellem himmel og jord.

Vi sørger for, at vores studiemiljø er pænt og rart at være i. Vi diskuterer undervisnings- og forskningsmiljø. Vi afholder arrangementer, danner sociale og kulturelle klubber, driver kaffeordning og skriver høringssvar ifm. f.eks. SU-reformen og effektiviseringsplaner på KU. Vi er med til at udvikle nye studieordninger, og vi har sørget for, at det halvårlige kandidatoptag blev bevaret. Vi er aktive i udformningen af de nye lokaler på KUA3. Vi driver bar, holder kæmpe fester og arbejder hele tiden målrettet på at komme tættere på jer studerende, så vi ved, hvad det er for ting, vi skal arbejde på at forbedre. Vi gør m.a.o. alt det, der er med til at gøre IVA til et super fedt sted at studere!

De månedlige DSR-møder er hjertet i vores aktiviteter. Her beslutter vi i fællesskab, hvad vi mener, og hvad vi skal arbejde med, og her kan alle studerende møde op og tage del i snakken om vores fag og de mange andre studierelaterede forhold, der berører os studerende. Én gang om året – i marts måned – afholder vi generalforsamling, hvor der er valg til DSR’s bestyrelse, Studienævn og Institutråd m.m.

Kritisk dialog er vejen frem!

I 2003 blev universiteterne gjort til små virksomheder, hvilket betød, at de professionelt udpegede bestyrelser sørgede for, at et økonomisk rationale kom til at veje tungere end f.eks. dannelse, personlig udvikling eller pragmatisk pædagogik. Det har desværre haft den konsekvens, at der er opstået en kultur, hvor studerende betragtes som kunder i en butik: De møder op for passivt at modtage et produkt – en faglighed – som formidles gennem tankpasserpædagogik, hvor underviseren fortæller, og eleven noterer.

I DSR forsøger vi at gøre op med den kultur. Vi ser gerne, at flere tager aktiv del i udviklingen af vores fælles fag, mens vi studerer. Aktiv deltagelse vil sige, at man aktivt og kritisk går i dialog med sine undervisere, sine medstuderende og sit fag, for på den måde at opbygge en meningsfuld og brugbar faglighed. Gennem gensidig respekt, nysgerrighed og videbegær, bliver vi altså i stand til at gøre en forskel og skabe værdi, når vi går ud og applicerer vores faglige viden i praksis.

Det håber jeg inderligt, at I vil tage til jer, og være med til at bidrage til. I kan gøre det ved at tage initiativ til faglige arrangementer, hvor f.eks. ældre studerende kommer og fortæller om erfaringer med fag og eksamener, de har haft, eller opgaver de har skrevet. I kan tage initiativ til virksomhedsbesøg. I kan også gøre det ved at møde op, når vi afholder forskningsfortællinger, DSR-møder og debatarrangementer, hvor jeres undren kan gøre en positiv forskel – både individuelt og kollektivt.

Lad os derfor se bort fra den høje dimittendarbejdsløshed og de dystre fremskrivninger for os, eftersigende, alt for mange kommende akademikere for en stund. Lad os i stedet fokusere på den unikke faglighed, vi tilegner os her på stedet og i ny og næ også det arbejdsmarked og de stillinger, vi skal ud i, når vi dimitterer. Lad dialogen, nysgerrigheden og mulighederne for at applicere dét fag, vi i dag har fået tilfælles, være vores fælles drivkraft og omdrejningspunkt fremover.

Brug hinanden i jeres studietid!

Langt de fleste af jer har haft IVA's bacheloruddannelse som 1. prioritet. At I aktivt har valgt studiet gør, at jeg ikke kan have andet end høje forventninger til netop jeres årgang. Jeg håber så til gengæld, at studiet vil leve op til jeres forventninger. Og når det ikke gør, så håber jeg, at I vil tage del i dialogen om, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre.

Jeg håber også, at I vil holde sammen, passe på jer selv og hinanden, og at I vil bruge hinanden, de mange søde ansatte på IVA og selvfølgelig DSR, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder og frustrationer i jeres studieforløb. Jeg vil også opfordre jer til at være ærlige over for hinanden – at være opmærksomme på, om jeres medstuderende har det godt og møder op til undervisningen – også når det hele ikke er allermest morsomt.

Vi ses i baren, til DSR-møder og til andre DSR-aktiviteter. Skriv til os på dsr@stud.iva.dk eller spørg os, hvis I vil vide mere. Og husk så at like vores facebook-side. Der ligger også et link på vores hjemmeside, hvor I kan tilmelde jer vores jobmail, hvis I skulle have brug for at tjene en mønt ved siden af studierne.

Rigtig hjertelig velkommen til og mega pøj-pøj med studierne!

Formand for DSR, Rasmus Bahnsen

Læs mere:

DSR's facebookside.
DSR's hjemmeside.
Job-mail: http://www.dsr-iva.dk/p/jobmail.html
DSR-mail: dsr@stud.iva.dk