Vær med til at udvikle kulturens rum – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Vær med til at udvikle...

29. oktober 2013

Vær med til at udvikle kulturens rum

Undervisning

Lektor Henrik Jochumsen og lektor Michael Kristiansson planlægger et nyt kursus om entreprenørskab og partnerskaber på 4. semester.

Kurset bliver oprettet fra næste forår på 4. semester af bacheloruddannelsen. "Det er projektsemestret, så vi syntes, at det var en udmærket idé at lave et temakursus, der lagde op til projektarbejdet, og som kombinerede Michaels interesse for entreprenørskab med min interesse for partnerskaber," fortæller Henrik Jochumsen. "Udgangspunktet er udvikling af kulturens rum. Det kan være et rum på et bibliotek eller i andre kulturinstitutioner. Men meningen er at udvikle disse rum gennem partnerskaber. Det vil sige, at de studerende skal tage initiativ til entreprenørskab med partnerskaber som løftestang."

 

De studerende skal på banen

Henrik Jochumsen ser gerne, at undervisningen bliver praktisk orienteret. "Vi skal have de studerende meget mere på banen end normalt. De skal i gang med selv at tage kontakter og initiativer. Derfor bliver strategisk kommunikation centralt. Og det interessante er, at mange af de kontakter, som de skaber nu, kan have betydning for deres senere karriere. Så kurset er også netværksskabende."

Entreprenørskab: Nye kulturrum via partnerskaber

Kurset bliver udviklet i forbindelse med, at Henrik Jochumsen og Michael Kristiansson har modtaget økonomisk støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Fonden uddeler årligt penge til entreprenørskabsundervisning og projekter, der kan være med til at understøtte entreprenørskab. Deres formål er at skabe flere iværksættere og understøtte, at entreprenørskab bliver en del af undervisningen på alle niveauer, ikke kun på de højere uddannelser.

Med hensyn til hvilke konkrete projekter, der kan være tale om på kurset, er det især udviklingen af kulturelle rum, der har prioritet. "Hvis man har en idé om at skabe et rum på f.eks. et museum eller et bibliotek, der f.eks. er meget mere brugerinvolverende, så kræver det nogle midler. Der kunne man komme ind på partnerskaber eller ressourcer i det hele taget," påpeger Henrik Jochumsen. "Man kunne f.eks. prøve at danne partnerskaber med forskellige virksomheder i lokalområdet, både i civilsamfundet men selvfølgelig også på det private marked. Det ville også være meget interessant for virksomhederne at indgå i et partnerskab, for det kan gøre dem mere synlige og måske give mulighed for at afprøve nye teknologier.

De studerendes opgave bliver at få gjort virksomheder og andre interesserede i deres projekt, og det kan de bl.a. gøre gennem strategisk kommunikation ved at tage ud og tale med virksomhederne og andre interessenter. Det er lige meget, om det er store virksomheder eller pølsemanden på Lyngby Torv. Det kan også være foreninger eller andre, der er interesseret i at styrke de kulturelle eller performative rum. Udfordringen er at kunne engagere andre og overbevise dem om, at tanken er rigtig god, men at den kræver flere ressourcer og mere engagement."

 

Michael Kristiansson (tv) og Henrik Jochumsen (th)

Vigtigt at brugerne involveres

Brugerdrevne rum behøver ikke nødvendigvis at begrænse sig til kulturinstitutioner. Henrik Jochumsen påpeger, at digitale rum er lige så væsentlige. Rummet kan også ligge uden for kulturinstitutionerne, som f.eks. på et bytorv eller en plads. "Hovedformålet er at skabe rum, hvor brugere og andre interessenter på en eller anden måde bliver involverede. Der kan være mange baggrunde for at lave brugerinddragelse i kulturinstitutioner, og på dette kursus bidrager vi til at skabe brugerdrevne rum gennem partnerskaber og entreprenørskab. Selve partnerskabet er ligesom entreprenørskab et instrument. Men det er også et mål, fordi jo flere partnerskaber man har i lokalområdet, jo større tilknytning vil kulturinstitutionen også få til lokalområdet. Og hvis kulturinstitutionerne – og især bibliotekerne – skal have legitimitet, så skal de have tilknytning."


 

Af Bodil Christensen og Helle Saabye