Til jobsøgningscafé på IVA, København – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Til jobsøgningscafé på...

15. oktober 2013

Til jobsøgningscafé på IVA, København

Jobsøgning

Studievejledningen afholder jævnligt karrierearrangementer og denne gang var temaet jobsøgning. Vi har taget en snak om udbyttet af en jobsøgningscafé med Emilie og Anders, der begge afslutter deres bachelor dette semester.

Har I et studiejob?

Emilie: Ja, jeg arbejder med katalogisering på DTU Bibliotek.

Anders: Jeg har et studiejob, der dog ikke er direkte studierelevant.

Hvad har I lært i dag?

Emilie: At det er vigtigt at tage hul på jobsøgningen så tidligt som muligt – også selvom det virker pisse skræmmende. Og at jobsøgning i lige høj grad handler om at gøre sig tanker om egne kompetencer og arbejdsgivernes behov, som det handler om at skrive ansøgninger og lede efter stillingsopslag.

Anders: At fokus på at skabe netværk og at undersøge hvilke fremtidige jobinteresser jeg kan have er yderst relevant i forhold til jobsøgningen. Arbejdet forud for jobsøgningen er et aspekt jeg slet ikke har overvejet i forhold til, hvor stor indflydelse det har for succes i selve jobsøgningen.

Hvad sker der til en karrierecafé?

Jobsøgningscaféen startede denne med oplæg fra fakultetets karrierevejleder, Mike Wenøe. Han holdt oplæg med udgangspunkt i dimittend-undersøgelsen fra Humaniora. Undersøgelsen viser, at det er af afgørende betydning at søge job inden man begynder specialeskrivning. Ved tidlig jobsøgning er chancen for at komme i job inden for tre måneder efter dimission stor. IVA's undersøgelse viser samme tendens.

Herefter blev der lavet en øvelse. På bordet lå en række udsagn om, hvor langt man er i jobsøgningsprocessen. De deltagende skulle vælge et af udsagnene og fortælle om det. På den måde kunne de fortælle en historie om deres jobliv og dermed give eksempler på deres kompetencer. Øvelserne varierer fra gang til gang.

Næste arrangement

Næste arrangement på karriereområdet er en karrierecafé med titlen: ”Find dine kompetencer – her er kompasset”. Det er den 28. oktober kl. 13-14.30 i både København og Ålborg. Caféen vil omhandle, hvordan man sætter ord på sine kompetencer, og hvordan man formidler dem.

Den 9.10 holder Bibliotekarforbundet et karrierearrangement med særligt fokus på pharma- og biotekområdet.

Bød dagen på 'aha-oplevelser'?

Emilie: Måske, at jeg allerede er mere på vej, end jeg var klar over. Jeg har allerede gjort mig en del tanker om, hvordan jeg kommer til at passe ind i en arbejdssammenhæng. Eksempelvis hvilken type arbejde, jeg gerne vil have samt hvordan jeg kan blive bedre til nogle af de ting, som der er brug for "derude på den anden side". Der er ting jeg ikke nødvendigvis lærer af at studere på IVA (som f. eks. IT-forståelse og evnen til tværfagligt samarbejde).

Anders: Forskellen mellem de fremtidige krav fra arbejdsgivere, og de kompetencer der opbygges under uddannelsen, gav en lidt skræmmende aha-oplevelse. En positiv aha-oplevelse var, hvor stor vægt et godt netværk kan have på fremtidig ansættelse.

Hvad skal I hjem og gøre efter i dag?

Emilie: Jeg skal lave en profil på LinkedIn, så jeg kan holde fast i det netværk, jeg allerede har – både fra studiejob og det praktikophold, jeg har været på. Forhåbentlig kan det netværk udvides med tiden. Og så skal jeg sidde lidt med pen og papir og tænke over nogle konkrete situationer, hvor jeg har haft mig selv og min faglighed i brug. De konkrete situationer gør det lettere for mig at sætte ord på mine egne kompetencer. Derved får jeg også lettere ved at formidle dem.

Eksempelvis var jeg i løbet af min praktik på et museum i Grønland. Her skulle jeg sætte mig ind i et digitalt registreringssystem og derefter lave en detaljeret brugervejledning til museets ansatte. Museets ansatte indbefattede en pensioneret geolog, en ældre temperamentsfuld iværksætter og en halvalkoholisk tidligere søværnsmand. Sidstnævnte var ordblind som bare fanden, men vidste til gengæld ALT om museets genstande, om området og om grønlandsk kultur. Den opgave havde jeg ikke klaret uden min evne til at ændre "sprog" – eller formidlingstaktik om man vil – alt efter, hvem jeg skal formidle til. Evnen til at tale lige godt med akademikere som med sømænd var helt klart det springende punkt for at få alle parter til tage del i registreringsprojektet.

Anders: Jeg skal se på de fremtidige kvalifikationer som min uddannelse kan give mig i forhold til de krav der stilles på jobmarkedet. Og så skal jeg oprette en LinkedIn profil – der er jo ikke nogen grund til at lade være.