Til forskningskonference om globale strukturer og lokale hensyn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Til forskningskonferen...

10. november 2015

Til forskningskonference om globale strukturer og lokale hensyn

KONFERENCE

Insight IVA var i august med på forskningskonferencen Global and Local Knowledge Organization, som var arrangeret af professor Jens-Erik Mai.

Flere studerende havde også fundet vej til konferencen, og her fortæller Dorte og Lone om den inspiration, de fik med sig hjem.

Den lokale viden går tabt

"I 130 år har bibliotekerne baseret sig på idéen om, at viden kan indeholdes i dokumenter, og derfor kan repræsenteres uafhængigt af tid og sted. Men med den stigende globale udbredelse af særligt amerikanske systemer – og hurtigt voksende internetstrukturer som Google, Facebook og Wikipedia – bliver det mere og mere klart, at der er meget lokal viden, der går tabt i de globale informationsstrukturer," siger professor Jens-Erik Mai.

Professor Jens-Erik Mai

Med det udgangspunkt havde Jens-Erik Mai inviteret forskere fra Østasien, Sydamerika, USA og Skandinavien til at udfordre den gængse tænkning med eksempler fra japansk manga til brasiliansk forskning i fotografi. Konferencen hed: Global and Local Knowledge Organization.

Dorte Askov Jensen

Bliver vi overflødige? 

Studerende Dorte Askov Jensen var kommet, fordi hun mener problemstillingen er vigtig. Ikke mindst diskussionen om informationsspecialisters fremtidige rolle:

"Globalisering har medført, at skellet mellem det lokale og det globale er mere udvisket end før, og når man skal overveje nye tiltag, skal man sommetider tænke globalt mere end lokalt. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, da kulturer er forskellige, og sprog er forskellige, med ord der ikke kan oversættes korrekt. Hvordan skulle man oversætte 'hygge', så alle forstår meningen, hvis man skulle have et homogent bibliometrisk system?"

"Jeg var meget imponeret af Jack Andersens foredrag, da han netop satte fokus på problemstillingen Er vi ved at blive overflødige? Er der stadig brug for informationsspecialister, når hver mand kan være sin egen informationsspecialist ved at selv at søge og indhente den ønskede information? Denne problemstilling har vi før diskuteret på studiet, og jeg mener ikke, der er noget klart svar på det, men det skal diskuteres, så vores uddannelse forbliver relevant. Det Jack gjorde med sit foredrag var provokerende men satte helt sikkert tanker i gang hos deltagerne i konferencen."

Lektor Jack Andersen

"Konferencen gav mig et rigtig godt indblik i, hvad der diskuteres inden for området. Det er med til at styrke min interesse for den del af uddannelsen, og det gør det lettere for mig at vælge, hvilken retning min uddannelse skal tage. Hele dagen gjorde stort indtryk på mig, altså at møde en hel masse nye mennesker og samtidig få styrket min interesse for området."

Lone Borch

Slanted knowledge

Studerende Lone Borch blev blandt andet inspireret af tværfagligheden og de fælles problemer på tværs af både fag og landegrænser.

"Det, der gjorde størst indtryk på mig, var, hvor megen inspiration, der er at finde i tværfaglighed og i forskellige brancher. De gennemgående eksempler i foredragene var så forskellige, som de kunne være indholdsmæssigt og geografisk, men kunne inspirere hinanden indbyrdes til nye løsningsmuligheder."   "Konferencen viste med al tydelighed, at ’slanted knowledge’ og historisk og kulturel kontekst gør, at metadata aldrig kan være objektive. Dvs. at hvis den skal udveksles globalt, må man have dens lokale kontekst in mente. Og man bør ikke lade sig begrænse af en lokal setting. Man er ikke alene med et problem. Der er højst sandsynligt andre rundt omkring, der er i gang med at løse lignende problemstillinger, som man kan lære af."

"Jeg kunne allerbedst lide foredraget om Manga. Det var et interessant emne at tage fat i, fordi der er så mange forskellige aspekter og elementer i Manga-kulturen og Manga-produkterne at skulle have styr på i forhold til udvikling af metadata. Og jeg blev meget overrasket over at høre, at foredragsholderen som barn var blevet introduceret til japansk historie via Manga-undervisningsmaterialer. Det var inspirerende."