Per Hasle ønsker god jul – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Per Hasle ønsker god jul

15. december 2015

Per Hasle ønsker god jul

JULEHILSEN

2015 blev et år med nye forskningsklynger, en alumneforening og spændende publikationer og ph.d.-forsvar. Men året vil også blive husket som det, hvor det blev besluttet at lukke IVA i Aalborg.

Kære alle

2015 var året, hvor vi måtte træffe den svære men nødvendige beslutning at lukke IVA i Aalborg. Lige nu arbejder vi på at skabe de bedste rammer for de studerende, som vi gerne vil sikre et godt studiemiljø så længe, uddannelsen stadig løber i Aalborg.

Året startede med, at IVAs gæsteprofessor og Turing-ekspert Jack Copeland og filosoffen Vincent Hendricks debatterede Alan Turing-filmen "The Imitation Game" i biografen Dagmar.

2015 var også året, hvor IVA udarbejdede en ny forskningsstrategi og etablerede et nyt forskermiljø med tre klynger: Digital kultur, Digital ABM og Information og teknologi. Af ph.d.-afhandlinger kan nævnes Ole Olesen Bagneux, der skrev om hukommelsesbiblioteket, Sara Jensen der skrev om den digitale borger, Rikke Haller Baggesen der arbejder med mobil museologi og Lorna Wildgaard, der arbejder med bibliometriske analyser af forskeres produktion.

Mange nye publikationer så dagens lys, bl.a. væsentlige bogværker og mange fornemme artikler spændende fra højt videnskabelige til udpræget formidlende – og der er brug for hele spektret. Det er karakteristisk for IVA også at engagere sig på mange måder med det omgivende samfund, og her har mange været såre aktive med udstillinger, kulturelle foredrag, arrangementer med biblioteksaktører og i regi af Kulturstyrelsen, indlæg i den offentlige debat etc. Samtidig kan vi glæde os over stærke ansøgninger om forskningsprojekter, en styrket profilering på det Humanistiske Fakultet og et fortsat fokus på højnelsen af vores videnskabelige produktion, herunder BFI-point-produktion.

De studerende har taget godt imod vores nye bachelorstudieordning, og rundt omkring på de ældre årgange er der blevet eksperimenteret med blandt andet entreprenørskabsundervisning.

Vi har budt velkommen til en ny alumneforening, som jeg håber rigtig mange både færdige kandidater og studerende vil få glæde af. Jeg vil også gerne rette en særlig tak til vores aftagerpanel, der med et stort engagement bidrager til IVAs udvikling. Vi har også haft et særdeles frugtbart samarbejde med både forsknings- og folkebibliotekerne, som jeg glæder mig til at videreføre i det nye år.

Københavns Universitet står over for at skulle implementere betragtelige besparelser i 2016, og det vil også ramme IVA. Vores udfordring bliver at kæmpe for, at forskning og undervisning stadig holder det samme høje faglige niveau.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Per Hasle