Per Hasle ønsker alle en rigtig go’ sommer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Per Hasle ønsker alle ...

22. juni 2016

Per Hasle ønsker alle en rigtig go’ sommer

SOMMERHILSEN

IVA har travlt: Flytning, nye uddannelseslandskaber og digital humaniora. Men ikke mere travlt end at vi har tid til at ønske alle vores venner og samarbejdspartnere god sommer.

Kære alle

På IVA er mange af os allerede ved at gå i "flyttemode". Planen er, at vi rykker over i vores nye lokaler på Karen Blixens Vej, det såkaldte KUA3, mellem jul og nytår. Så henover sommeren vil der blive ryddet op fra kælder til loft.

Hele KU har været igennem en tilpasningsrunde, som vi her på IVA kom ud af via frivillige fratrædelser og medarbejdere, der ønskede nedsat tid. Men vi er langtfra færdige med at spare. Konsulentfirmaet Struensee ser i øjeblikket på, hvordan vi kan optimere på uddannelsesøkonomien, og hele humaniora har indledt en for så vidt spændende drøftelse om et nyt uddannelseslandskab. Som udgangspunkt fordi der kan spares penge ved at samle hold med flere studerende til brede og tværgående fag som for eksempel videnskabsteori. Vi skal nok ikke tilbage til det gamle filosofikum, og så alligevel. Vi forestiller os, at der enten kan etableres brede indgange i starten af studiet eller fælles bånd i løbet af de første studieår. Her vil vi på IVA arbejde for at sætte informationsvidenskab og digital humaniora på dagsordenen som en vigtig metadisciplin for alle humanister.

Vi har nu også fået ophævet ansættelsesstoppet og ser bl.a. frem til at tage imod 2 nye ph.d.-er som en del af det store forskningsprojekt "Vores Museum", hvori deltager 5 danske universiteter og 13 museer. Og så har vi netop opslået et Tenure Track-adjunktur i bibliometri.

Vi arbejder lige for tiden på at lette overgangen så meget, vi kan i forhold til de medarbejdere fra Aalborg, der har ønsket at rykke til København. For de flestes vedkommende bliver det sommeren 2017.

Fakultetet har nedsat en ny styregruppe for Digital Humaniora, som jeg er blevet formand for. Et kerneområde for gruppens arbejde vil være at arbejde for eksponering af projekter, hvor digitale forskningsinfrastrukturer har bidraget til at besvare eller måske i endnu højere grad stille helt nye forskningsspørgsmål inden for humaniora. Humanistiske forskere vil fremover få mere og mere behov for at forholde sig til brug af data, og Data Management bliver fremover et vigtigt felt.

Per Hasle