Nyt ph.d.-projekt om digitaliseringens betydning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Nyt ph.d.-projekt om d...

23. maj 2014

Nyt ph.d.-projekt om digitaliseringens betydning

ph.d.-projekt

Maria Skou Nicolaisens nye forskningsprojekt diskuterer centrale problematikker indenfor Digital Humanities, herunder samspillet mellem analoge og digitale tilgange i forhold til en tekstuelt funderet videnspraksis.

Ph.d. Maria Skou Nicolaisen forklarer sin forskning

Mit forskningsprojekt omhandler i udgangspunktet digitaliseringens betydning for humanvidenskabelig forskningsproduktion, nærmere betegnet fagtekstens berettigelse og vilkår. Teksten ses som udtryk for bestemte faglige diskurser og videnstraditioner indenfor humaniora, men samtidig også som dennes overordnede genstandsfelt. Projektet vil diskutere centrale problematikker indenfor Digital Humanities, herunder forholdet mellem teori og praksis, og samspillet mellem analoge og digitale tilgange i forhold til en tekstuelt funderet videnspraksis. Tekstens afmaterialisering inden for en mere dynamisk medieforståelse bliver diskuteret som særligt kompatibel med relativistisk humanvidenskabelig begrebsforståelse, men giver samtidig anledning til at problematisere omfanget af denne dynamik. Dette spændingsfelt mellem teori og praksis intensiveres af den mere dynamiske udtryksform digitaliseringen muliggør. Den humanvidenskabelige tekstopbygnings form og indhold, den dertil hørende udgivelsespraksis og dens tidligere uundgåelige finalitet indeholder en mere eller mindre synlig legitimering via publicering, hvorfor en overdrevet lovprisning af relativistiske forskrifter kan få forskningspolitiske konsekvenser.

Projektet vil tilbyde en analyse af, hvordan man kan anskue humanistisk videnskabsproduktion på en måde, der tilgodeser dialektikken mellem teori og praksis samt mindsker eventuelle gnidninger. Dette kan gøres ved at introducere en moderat relativistisk, kvalitativ pragmatik, der kan diskutere midlertidige diskursive fikspunkter og legitimeringer inden for en relativistisk videnskabskontekst. Ved at arbejde ud fra en moderat relativisme er vi bedre i stand til at imødekomme videnskabelige legitimeringskriterier uden at gå på kompromis med det humanvidenskabelige udgangspunkt. Den digitale tekstualitet indtager en synlig plads i spændingsfeltet mellem teori og praksis, hvorfor det synes gavnligt at diskutere dens vækstvilkår.

Af Maria Skou Nicolaisen