Nyt om navne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Nyt om navne

27. juni 2017

Nyt om navne

NAVNE

Henover sommeren skal nogle af IVAs i forvejen kendte ansigter have nye kasketter på.

Først og fremmest får IVA ny institutleder, idet Jens-Erik Mai pr. 1. september afløser Per Hasle på posten. Men vi kan også sige rigtigt velkommen til Henriette Roued-Cunliffe og Lorna Wildgaard – og en række undervisere fra Aalborg, der fremover skal undervise i København.

Jens-Erik Mai bliver institutleder

Jens-Erik kommer fra en stilling som professor ved instituttet – læs mere her.

Per Hasle vil fortsat være tilknyttet IVA, hvor han vil hellige sig sin forskning.

Henriette er tiltrådt som lektor

Herudover tiltræder Henriette Roued-Cunliffe som lektor til sommer. I den forbindelse har vi bedt Henriette fortælle lidt om de fag, hun underviser i:

Her til efteråret står jeg for undervisning på valgfaget Undersøgelsesdesign inden for feltet kultur og medier på 3. semester BA. Her skal vi arbejde med forskellige metoder til bl.a. at undersøge og forstå hverdagslivet og deltagelseskultur på sociale medier og kulturinstitutioners online-formidling. I centrum for dette fag står en række øvelser i at tilrettelægge og bruge metoder som interviews, spørgeskemaer, mapping, social media-analyse og diskursanalyse. Faget her lægger sig i høj grad op af min forskning i online deltagelse i kulturarv.

Til foråret regner jeg med at gentage valgfaget praksisfelter inden for information og organisering på 4. semester sammen med Haakon. Her er fokus på praksisfeltet åbne data og faget inkluderer øvelser i at arbejde med data og programmere web-applikationer. Dette fag relaterer sig godt til min forskning i åbne kulturarvsdata.

Herudover deltager jeg i det spændende arbejde med at vejlede BA-opgaver og KA-specialer inden for de ovennævnte felter.

Læs mere på min personlige hjemmeside

Lorna tiltræder som adjunkt

Pr. 1. august tiltræder Lorna Elizabeth Wildgaard som TT-adjunkt i bibliometri. TT står for tenure track, og indebærer et tilrettelagt forløb med henblik på fastansættelse. Her fortæller Lorna om sin undervisning:

I efteråret 2017 kommer jeg til at undervise i "Theories and Traditions of Information and Cultural Studies" på 1. semester af kandidaten sammen med Birger Hjørland og Trine Schreiber. Modulet køres på dansk og på engelsk og tiltrækker således både internationale studerende, IVA-studerende og studerende fra andre uddannelser på HUM. Planen er bl.a. at invitere praktikere til at holde workshops, hvor de fortæller, hvordan de bruger kultur- og informationsvidenskabelige teorier i deres daglige virke. På den måde kigger vi også op fra bøgerne!

På BA 3. semester underviser jeg i "Undersøgelsesdesign" sammen med Haakon Lund. Faget er meget hands-on orienteret med introduktion til forskellige dataindsamlings- og analysemetoder, fx spørgeskema, interview, fokusgrupper, eye-tracking, analyse i Nvivo samt en kort introduktion til analyse via diverse sociale medie-værktøjer. Et godt grundlæggende kursus som man kan bruge hele studiet igennem.

Og bare fordi det er sjovt at undervise, er jeg også med på et tredje kursus på BA 5. semester om "Research Analysis". I modulet kommer vi ind på, hvordan vi kan analysere og måle videnskabelig produktion på et lokalt, nationalt og internationalt niveau, samt hvilke udfordringer der er i at foretage evalueringsanalyser. Igen et meget praktisk kursus, hvor studerende erhverver sig nogle kompetencer, der p.t. efterspørges på jobmarkedet.

Læs mere på min personlige hjemmeside

UNDERVISERE FRA AALBORG

Martin Thellefsen

Fra efteråret 2017 har jeg skiftet tjenestested fra Aalborg til København. Jeg indgår som en del af 1. semesters underviserteam og skal i efteråret undervise tre hold i faget Vidensorganisation. Vidensorganisation står for mig som et meget centralt fag, der trækker på teorier og metoder fra semesterets øvrige fag. Kurset vil introducere de studerende til nye såvel som klassiske tilgange til organisering af viden og vil i høj grad tage udgangspunkt i eksempler og små cases. Forskningsmæssigt arbejder jeg inden for felterne vidensorganisation, vidensteori og digital semiotik.

Læs mere på min personlige hjemmeside

Torkild Thellefsen

Fra efteråret 2017 skifter jeg også tjenestested fra Aalborg til København. Jeg indgår ikke umiddelbart i kurser her til efteråret, men fag som videnskabsteori, informationsvidenskab og vidensorganisation med et semiotisk perspektiv definerer min faglighed.

Forskningsmæssigt arbejder jeg inden for disse nævnte fag, men jeg tager nogle gange på udflugter og arbejder bl.a. lige nu med en større bog om Umberto Eco; ligeledes skriver jeg skønlitteratur blandet med fagligt indhold. Jeg glæder mig til at blive en del af IVA Københavns faglige miljø.

Læs mere på min personlige hjemmeside

Volkmar Engerer

Jeg glæder mig til at komme til København, både til mine "nye" kolleger og især de studerende – og det nye akademiske miljø, der venter mig på KU. For mig er København begyndelsen på en dramatisk urbaniseringsproces, som både jeg og min hund Lisbeth skal igennem. Vi synes begge to, det bliver spændende. Jeg underviser ikke meget i det kommende semester men skal engagere mig i mere pædagogisk udvikling. Jeg har forsket i feedback og digital skrivning samt planlagt en bogserie og en del andre aktiviteter.

Læs mere på min personlige hjemmeside