Go' sommer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Go' sommer

02. juli 2013

Go' sommer

Status

Direktør Per Hasle ønsker alle en god sommerferie og ser tilbage på semestret, der er gået.

Sommeren står for døren, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle, både medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere, en velfortjent ferie. Når jeg kigger tilbage på semestret, ser jeg en periode i IVAs liv, hvor vi både har skrevet historie, er blevet udfordret og har sat de første streger på det nye landkort, vi fremover skal navigere efter.

Siden 1. april har vi været en del af Københavns Universitet. For nogle af os har selve fusionsprocessen stået øverst på dagsordenen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har arbejdet både målrettet og innovativt med integration af systemer og dermed banet vejen for, at vi allerede nu på rigtig mange områder er blevet en del af Det Humanistiske Fakultet. Sidste landvinding er åbningen af KUnet for alle studerende, og sommerens eksamensbeviser bliver med KU logo.

En del IVA forskere har allerede indledt samarbejde med kolleger fra HUM, og her tænker jeg ikke mindst på CCC, Center for Communication and Computing. Vi går også sommeren og efteråret i møde med en række spændende og centrale IVA-faglige konferencer: En nordisk konference for kulturpolitisk forskning (NCCPR), en international konference om biblioteks- og informationsvidenskab (CoLIS) og en international konference om information retrieval (ICTIR) - og til næste år den store iConference i Berlin.

Til efteråret skal vi arbejde videre på at udnytte fusionens potentiale for både IVA og HUM. Jeg ser frem til sammen med jer at udfylde de nye rammer, blandt andet i de nyvalgte institutråd og studienævn. Men nu skal vi først holde ferie. Rigtig god sommer til alle.

Venlig hilsen Per Hasle