Ny stor C. S. Peirce udgivelse fra IVA-forskere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Ny stor C. S. Peirce u...

05. november 2014

Ny stor C. S. Peirce udgivelse fra IVA-forskere

UDGIVELSE

I 2014 har Charles Sander Peirce været død i 100 år, hvilket markeres med en imponerende international artikelsamling redigeret af Peirceanerne Torkild Thellefsen (IVA) og Bent Sørensen.

Insight IVA mødte Torkild Thellefsen på hans kontor på IVA i Aalborg til en snak om hans nye store udgivelse “Charles Sanders Peirce in His Own Words – 100 Years of Semiotics, Communication and Cognition”.

Faktaboks:

Charles Sanders Peirce, 1839-1914, amerikansk filosof og logiker. Peirce er kendt som grundlægger af pragmatismen. Peirces filosofi er dog ikke specielt nytteorienteret; den er bl.a. inspireret af Immanuel Kants og G.W.F. Hegels idealisme. Peirce regnede selv udarbejdelsen af en generel tegnteori (semiotik) for at være sin vigtigste bedrift. I modsætning til Ferdinand de Saussures toleddede tegnbegreb opererer Peirce med en treleddet struktur bestående af tegnet selv, den genstand, det betegner, og den fortolkende tanke, "interpretanten".

Charles Sanders Peirces tegnteori har haft en vis indflydelse på sprogfilosofien og inspireret litteraturforskningen og andre humanistiske videnskaber. På dansk foreligger to tekstudvalg, Semiotik og pragmatisme (1994) og Kosmologi og metafysik (1996).

(Kilde: www.denstoredanske.dk)

Videnskab bedrives i fællesskab

I de seneste fire år har Torkild Thellefsen og Bent Sørensen arbejdet på deres 100 års-markering af Peirce og hans semiotik. Det skulle være en omfattende artikelsamling i kort format med 100 forskellige bidragsydere, hvilket næsten er lykkedes. Kun nogle få faldt fra i den afsluttende fase med at få samlet alle trådene, teksterne og teorierne. Og nu ligger bogen endelig klar med alle sine pointer og tekster, udgivet på det amerikanske forlag De Gruyter. Bidragene kommer overvejende fra europæiske og amerikanske forskere, men også Østeuropa, Fjernøsten og Sydamerika er repræsenteret – specielt Brasilien rummer stærke Peirce-forskere, understreger Thellefsen.

Det er en unik oplevelse for de to forskere at samle så mange eksperter om Charles Sander Peirce. Men idéen med at bruge det korte artikelformat (kun 5 sider) sammen med mange bidragsydere holder Thellefsen og Sørensen fast i og er allerede ved at forberede en lignende bog om Umberto Eco.

Med et så omfattende akademisk værk er både Thellefsen og Sørensen rykket op af rangstigen af internationale Peirce-forskere og er nu med på første række.

Fra idé til udgivelse

For at få påbegyndt produktionen af bogens 100 artikler tog Thellefsen og Sørensen kontakt til deres mange relationer inden for international Peirce-forskning og inviterede dem til at bidrage til den store udgivelse. For at man kunne være med, var kravet, at man skulle have haft publiceret om Peirce i et af de store tidsskrifter. Men der blev også plads til ph.d.-studerende og up-and-coming forskere. Thellefsen og Sørensen brugte deres forsker-kollegaer til at få adgang til andre Peirce-forskere, som de ikke selv havde en personlig forbindelse til. Dermed kunne de få nogle særlige, toneangivende Peirce-forskere med ved fælles hjælp. Der er også superstars i forskning, forstår man.

Reglerne for at bidrage var, at man skulle udvælge et yndlingscitat af Peirce og så fremlægge, hvad Peirce mente, da han skrev det. Herefter skulle de gøre det temporært, trækker det op til nutiden, og altså opdatere citatet, så man kunne se, hvor det kom fra, og hvor det peger hen. Denne specielle form undgår nærlæsningen, fordi der er fokus på perspektiverne i dag. Og med begrænsningen på blot fem sider pr. artikel skulle forskerne være ualmindeligt klare i deres formidling, selvom et par af bidragsyderne fik lov til at bryde rammen og levere deres pointer fuld ud. ”Der er nogle stykker heri, som er virkelig, virkelig store Peirce-forskere. Og de måtte godt have lov til at brede sig lidt mere.” – fortæller Thellefsen begejstret.

Dagens menu: Abduction, videnskabsmand, pragmatisme og informationsbegrebet

Insight IVA: ”Men hvor i bogen begynder man så at læse, som IVA studerende?”

Thellefsen svarer: ”Alle artikler om abduction vil jeg anbefale. Alle dem, der handler om, hvad det vil sige at være videnskabsmand. Alt det, der handler om pragmatisme og pragmatik. Og så vores egen om informationsbegrebet. Jeg skal bruge uddrag af bogen i min undervisning i videnskabsteori på fjerde semester. Her tager jeg de ting ud, der handler om abduction. Altså det med det kvalificerede gæt som grundlæggende for, hvad det vil sige at bedrive videnskab – få ideen, udfordre den, udfolde den.”

Computersemiotik

Et emne, blandt andre, som er interessant for informationsvidenskaben er computersemiotikken. Thellefsen og Sørensen har taget arven op efter Peter Bøgh Andersens computersemiotik. Men Andersens computersemiotik er baseret på Saussure, og Thellefsen og Sørensen arbejder anderledes ud fra en Peirceansk semiotik.

For at bedrive computersemiotik, må man starte med spørgsmålet ”Hvad er information?”. I “Charles Sanders Peirce in His Own Words” kan man læse tekst 86 ”Collateral Experience as a Prerequisite for Signification”, hvor Thellefsen og Sørensen, samt Martin Thellefsen, fremlægger et peirceansk inspireret informationsbegreb.

Thellefsen uddyber – ”Hvordan kommunikerer du til computeren, og hvordan kommunikerer den tilbage? Du har en dialog med computeren – eller du har en dialog med dig selv medieret af computeren. Hvad sker der så i den dialog? Ifølge Peirce er al tænkning af dialogisk karakter. Du er i dialog med dit fremtidige selv – hele tiden ping-ponger du. Og sådan en tankerække bliver sat i gang af noget udefra, nemlig information. Derfor skal vi have et informationsbegreb, som ikke er oppe i hovederne på folk, men som er uden for folk og så kommer ind i hovedet via tegn og så videre.”

Lån Torkild Thellefsens og Bent Sørensens imponerende Peirce-værk på IVA. Der er både den fysiske bog og online adgang.

Faktaboks:

Semiotik ifølge www.denstoredanske.dk

Semiotik, studiet af produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af betydning ved hjælp af tegn, ikke alene i tale og skrift, men også ikke-sprogligt. Semiotisk aktivitet er en forudsætning for opretholdelse af liv og foregår både som informationsprocesser i kroppen og som en aflæsning af omverdenens tegn.

Semiotik ifølge da.wikipedia.org

Semiotik er læren om tegn. Tegnprocesser findes i alle levende organismer og er grundlag for menneskelig tankevirksomhed og videnstilegnelse såvel som sociale fænomener som kultur og kommunikation. Semiotik kan bruges til at analysere tegnbrug og betydning i sprog, billeder, handlinger, ritualer, myter og alle andre tegnsystemer.