Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Nordisk Tidsskrift for...

25. marts 2015

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

UDGIVELSE

"Privatliv og Overvågning" er temaet for det ene af to nye numre af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, hvor blandt andet IVAs Laura Skouvig bidrager.

Nummer 2/3, 3. årgang 2014

(Uddrag af tidskriftets introduktion)

Introduktion
Et tværdisciplinært blik på privatliv og overvågning

Overvågning og retten til privatliv har fyldt meget i den offentlige debat det seneste år, internationalt så- vel som i Danmark. Edward Snowden's læk af dokumenter fra den amerikanske efterretningstjeneste, der startede i sommeren 2013 og er fortsat i 2014, har for alvor sat spot på stater og efterretningstjenesters adgang til at overvåge deres borgere. Samtidig er det blevet tydeligt, at den øgede digitalisering, de digitale medier, og de allestedsværende kameraer er med til at sætte retten til privatliv under pres.

Formålet med dette særnummer er at sætte fokus på dansk forskning inden for den brede ramme: privatliv og overvågning. Emnet er bredt og tværdisciplinært i sin natur og kan angribes på forskellig vis afhængig af ens politiske, epistemologiske eller etiske ståsted - såvel som fra et juridisk, kulturelt, historisk, teknologisk eller anden forskningstradition. Dette særnummer vil præsentere nogle af disse mange tilgange til forskning inden for privatliv og overvågning. Vi håber, at vi med særnummeret kan sætte skub i mere forskning inden for privatliv og overvågning i Danmark, og at forskning i højere grad tænkes ind i tværdisciplinære problemstillinger og miljøer.

... (læs resten på deres hjemmeside)

Nummer 1, 4. årgang 2015

Indhold

Tor Arne Dahl & Anne Mangen:
Deep reading i biblioteket. Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek

Bo Skøtt:
Narrative udvidelser. Referencearbejde i et ELIS-perspektiv

Essay af Anders Hougaard:
Den flydende bevidsthed. Fra "i" til @

Anmeldelse af Leif Emerek:
Da bibliotekssagen vågnede. Pionerindsatsen for centralbiblioteket i Vejle frem til 1924

Anmeldelse af Ole Olesen-Bagneux:
Et hukommelsesvæv af litteratur 


SummariesAf Christian Baun