Med 1. semester til poster-session – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Med 1. semester til po...

23. februar 2017

Med 1. semester til poster-session

EVENT

Mandag den 7. november mødtes alle 1. års-studerende i Festsalen for at præsentere deres projekter fra faget Informationssystemer.

Informationssystemer er en del af faget Informationsarkitektur på 1. semester, og de studerende havde fået til opgave at udarbejde en poster i grupper, som forklarede, hvad deres projekt handlede om.

Hver gruppe havde 30 sekunder til at præsentere deres projekt, og herefter kunne de mange fremmødte gå en runde i Festsalen, hvor alle de individuelle posters var udstillet, mens repræsentanter fra de forskellige grupper stod klar til at uddybe, hvad projektet gik ud på.Der var adskillige opfindsomme projekter at finde blandt de studerendes præsentationer, hvoraf mange beskæftigede sig med metadata. Et af projekterne havde til formål at kategorisere opslagene på DSB’s Facebookside. Et andet projekt beskæftigede sig med, hvilken online streaming-tjeneste, herunder Netflix, HBO og TV 2 Play, der fungerer bedst i henhold til brugervenlighed, søgefunktioner, visningsformat m.m.
En enkelt gruppe havde kastet sig ud i at undersøge brugervenligheden af KUs egen app, myUCPH. Ansvarlige for projektet var Cassandra Høiness, Sebastian Falk, Katrine Bruun Jacobsen, Esben Bondo, Sarah Kathrine Andersen, Jeppe Sahlholdt Christensen og Camilla Enggaard Nielsen, der til sammen danner studiegruppe på Hold 4.

Se gruppens poster.

Gruppen stillede efterfølgende op til interview med Insight om deres projekt:

Hvad handler jeres projekt om, og hvordan kom I på ideen?

Helt overordnet handler vores projekt om en vurdering af myUCPH-appen – dens funktionalitet og hvordan den er nyttig for os som studerende. Vi er som gruppe ikke tilfredse med app’en og synes egentlig ikke, den har nogen funktion. App’en er ikke brugbar, da den hverken er opdateret eller nemmere at bruge end Absalon og KUs hjemmeside. Idéen bunder i vores egen frustration og er et håb om – som studerende – at få indflydelse på den kommende nye version.

Hvordan er I gået til værks?

Vi startede med en brugerundersøgelse, som vi lagde ud på henholdsvis KUs og IVAs Facebookside. Spørgsmålene har vi konstrueret ud fra vores egne kritikpunkter, som går på app’ens funktionalitet, brugervenlighed, mangel på opdaterede informationer og generel relevans for os som studerende.

Dernæst sammenlignede vi app'ens design med forskellige teoretikeres meninger og holdninger i forhold til godt app-design.

Hvilke konklusioner kommer I frem til?

Vi har som forventet kunnet konkludere, at vi langt fra er de eneste, som har en kritisk holdning til app’en! På to dage fik vi ca. 40 svar fra forskellige KU-studerende, som alle mente, at app’en var mere eller mindre ligegyldig eller uanvendelig. Ca. 80% af de adspurgte anvendte sjældent eller aldrig app’en, fordi den ikke har opdateret skema, information omkring undervisningen, brugbar ”telefonbog”, og generelt ikke er anvendelig. Flere oplever også drift-komplikationer – bl.a. lukker app’en ofte uventet ned.

Hvad har været det mest interessante ved projektet?

Det har været interessant – dog ikke overraskende – at høre, hvad andre studerende mener om app’en. Derudover er vores løsningsforslag, som bl.a. lød på at "uddelegere" opgaven om at lave en velfungerende app til studerende på KU eller DTU, noget vi selv finder super spændende. Da Museet for Søfart skulle ombygges, udsendte Helsingør Kommune f.eks. en konkurrence, hvor det bedste bud ville få opgaven. Det samme kunne gøres blandt KUs eller DTUs studerende – en konkurrence hvor bedste bud ville få æren af at designe den officielle KU-app.

Det er en opgave, som for mange teknologi- og designstuderende ville være "a piece of cake". Det ville ikke kun være billigere for KU, men vi ville alle kunne få glæde af en app, som var designet af studerende, som selv har en klar holdning til, hvad der er nødvendigt i en given app.

Hvad har været interessant ved faget generelt?

Faget informationssystemer er interessant, fordi det har givet os mulighed for at lave en videnskabelig undersøgelse og mulighed for at arbejde med forskellige programmer i forbindelse med at lave vores poster. Derudover har det været spændende at læse om forskellige teoretikere og forskeres meninger om apps generelt.

Se flere billeder fra dagen på Facebook