Lyst til at læse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Lyst til at læse

10. november 2015

Lyst til at læse

PROJEKT

Hvornår fik du egentlig første gang smag for at læse? For bibliotekerne har det længe været et fokuspunkt at give børn og forældre gode fælles oplevelser med bøger og på den måde fremme både sprogudvikling og læseevner.

Bibliotekerne har med støtte fra Kulturstyrelsen iværksat et projekt, der viser vejen fra bogstart til sprogstart.

At fremme læselyst

For børnebiblioteket har læselysten altid været et grundlæggende princip: Man ønskede at fremme lysten til at læse hos barnet med henblik på at skabe motiverede og kompetente læsere. Biblioteket fulgte ingen pædagogisk dagsorden, ingen læreplaner men kun det levende ord og de arrangementer, der formidler glæden og nytten ved at læse. Den pædagogiske tilgang til læsning var forbeholdt skolen, og det var skolebiblioteket, der støttede op om den.

Biblioteker har i dag mange forskellige tilbud, der understøtter børns sprogtilegnelse og udvikling af læsefærdigheder. Nogle tilbud formidles på biblioteket og i bogbussen, andre gange tager bibliotekaren på besøg i skoler og børnehaver eller inviterer til forældre- eller barselscafeer. Målgruppen er forældre, personale i daginstitutioner, sundhedsplejersker og lærere.

Med bogstart til sprogstart

Kulturstyrelsen gav i september 2014 tilskud til kursusprogrammet Med Bogstart til sprogstart, der blev udarbejdet af Centralbibliotekerne i Odense og Vejle og afsluttet 1. april 2015. Målet med programmet var at udbrede bibliotekernes gode erfaringer med at fremme læselysten og den opsøgende formidling. Programmet var henvendt mod bibliotekskommuner, der ønsker at skabe bedre livsmuligheder for udsatte børn og børn i udsatte boligområder. I kurserne har der især været fokus på, hvordan folkebibliotekerne på nye måder kan styrke små børns sprog og møde med børnelitteraturen.

Ny folder fortæller om deltagernes erfaringer med sprogstimulering og er tænkt som inspiration for det videre arbejde i kommunerne. Den viser, hvordan biblioteker allerede i dag fremmer læselysten og stimulerer børns sprog. Desuden tydeliggør den, hvordan samarbejde, partnerskaber og kompetenceudvikling kan bidrage til at sætte retning for fremtidige initiativer og projekter i kommunerne.

Download folderen