Kunsten at skrive et empirisk speciale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Kunsten at skrive et e...

01. juli 2014

Kunsten at skrive et empirisk speciale

Interview

Lotte og Pernille ved IVA Aalborg er i fuld gang med at skrive speciale, men har taget tid til et Skype-møde med Insight IVA. De har kastet sig ud i et praktisk speciale, hvor skal møde brugere, bygninger og beslutningstagere.

Lotte Hansen og Pernille Gaardsted Rasmussen har samarbejdet mange gange før om studieopgaver, så det var helt naturligt for dem at gå sammen om denne sidste store studieudfordring. Specialet undersøger hvordan Aalborg Universitetsbibliotek kan optimere brugen af det fysiske rum, så det opfylder de studerendes fysiske behov. Arbejdet bygger videre på en tidligere opgave om Aalborg Universitetsbibliotek, som sammen med lektor Bo Gerner Nielsen blev skrevet om til en artikel til bladet Uddannelsesbibliotekaren (Vol. 13, Nr. 1, 06.2012). Artiklen ”Optimal indretning af biblioteksrummet” og deres succes med den antropologiske observationsmetode ”seating sweeps” inspirerede dem til at udvide med interview og undersøgelser i et storanlagt empirisk speciale.

Men hvad er et empirisk speciale?

”Vi går konkret ud og undersøger, hvordan studerende bruger et bibliotek, og hvad de laver der. Her er det Aalborg Universitetsbibliotek.” – forklare Lotte. ”Og specialets resultater er i sig selv praktisk anvendelige. Vi får nogle resultater frem, som Aalborg Universitetsbibliotek kan bruge. De kan indretningsmæssigt tilpasse biblioteket til de studerende.”

De har holdt møder med bibliotekets ledelse og fået hjælp med lokaler og kontakt til bibliotekets medarbejdere, hvor nogle er blevet interviewet. De specialeskrivende ser ellers ikke sig selv som specialister eller eksperter i biblioteksindretning. Men når Lotte og Pernille skriver jobansøgninger sideløbende med specialet, slår de gerne på deres evne og metode til at indhente brugerinput og brugerbehov. Det er gode generelle egenskaber og ikke så lokalt knyttet, som deres viden om casen – Aalborg Universitetsbibliotek.

Jobsucces under specialet

Pernille skrev én enkelt ansøgning og ramte plet. Men det var ikke sine evner i brugerinddragelse, hun slog på, da de ikke lige passede ind. Pernille starter allerede i stillingen inden specialedeadline, så der bliver travlt i august med både nyt job og speciale. Men hun er ikke alene om sin travlhed. Det er en udbredt tendens at specialeskrivende arbejder hårdt på jobsøgning og tilknytning til arbejdsmarkedet i de intense måneder under specialet.

Lotte er også godt på vej, og hun er indkaldt til jobsamtale her i juni måned. I sine jobansøgninger beskriver hun sin profil, som én der er engageret i et spændende felt med at undersøge og definere brugers behov, og at hun har god viden om feltet.

Begge forstår godt, at ikke alle studerende får søgt job effektivt under specialet. Der er nogen som ikke kan overskue det, men de fleste vil gerne have et job umiddelbart efter specialeafleveringen, udtrykker de. Lotte fortsætter – ”Vi skal bare have et job, når vi er færdige! Det kan være fint nok, ikke at have et job i nogle uger, men ikke i en længere periode. Jeg skal i gang. Jeg skal lave noget!”

Speciale som teamwork

De fleste studerende skriver deres speciale alene, men Lotte og Pernille er blevet et stærkt team gennem studiet, og skulle selvfølgelig også skrive speciale sammen.

”Vi har stor erfaring i at skrive sammen. Faktisk har vi skrevet opgave sammen 11 gange og kender hinanden rigtig godt. Vi ved, hvad den anden er god til eller mindre god til, og vi komplementerer hinanden. Selvfølgelig er der blevet slebet nogle kanter af igennem årene, men nu fungerer det hele”. Et eksempel på fordelingen er, at Pernille er god til det med statistisk analyse og kvantitative metoder, mens Lotte tager sig af de kvalitative metoder som interviews. Men de kan nu arbejde med det hele, indskyder de i kor.

"

 

Det er vigtigt, når man skal lave sådan et stort projekt, at man ved, man godt kan arbejde sammen og ved at det vil fungere godt. Det vil ikke gå med at arbejde sammen for første gang under specialet. Og så skal man være enig om at man møder til tiden og laver sine lektier hjemme fra. Det er slet ikke en selvfølge, at de detaljer er på plads.

 - Lotte & Pernille

Et godt råd fra Lotte og Pernille er, at man skal være omhyggelig med at forventningsafstemme, hvis man vil skrive sammen med en makker. Det er fx vigtigt, om man vil skrive teksterne hver for sig eller skrive dem skulder ved skulder. Det er helt centrale studieteknikker, som kan variere fra studerende til studerende. 

 

 

Udfordringen med interviewpersoner

Det har været en udfordring for Lotte og Pernille at skulle bruge interviewpersoner i deres projekt. Nogle gange dukkede de bare ikke op. Så de to piger har lært meget om ”at være vedholdende og skubbe til folk på en sød måde”. De skal kommunikere igen og igen med deres aktører for at få deres forskning igennem. Uden interviewpersoner kunne de jo ikke komme nogen vegne.

Learning Lab som specialekontor

De to studerendes intense specialearbejde foregår ikke i et lille lukket kontor for sig selv, men i det åbne rum – Learning Lab. Det er et stort åbent rum uden faste pladser, hvor der er plads til lidt sagte snak, og som er mere hyggeligt end en klassisk læsesal. Rummet har rullevægge, så man kan skærme sig i en ”cubicle”. Hvis man så vil have mere ro, og fx vil tale med Insight IVA over Skype, kan man finde et lille grupperum. Og når det skal være mindre akademisk rykker man ned i DHR, Det Hyggelige Rum, hvor der både bliver holdt fredagsbarer og spist madpakker. ”Men det hænder da også, at der bliver sneget en cocktail med ind til arbejdsbordet i Learning Lab på en ekstra fin fredag eftermiddag” – indskyder de glade.

Specialevejledning

Da der skulle vælges specialevejleder prioriterede Lotte og Pernille den nære kontakt, man kan have med underviserne i Aalborg. Pernille prøvede i et semester at have en vejleder i København, som hun skulle kommunikere med via Skype, og det var ikke så tilfredsstillende. Derfor overvejede de heller ikke muligheden for en Skype-baseret specialevejleder i denne omgang.

De to studerende kontaktede professor Pia Borlund, som de kender, og som er inden for det rigtige felt af brugerstudier. De har fået et super forhold til deres specialevejleder, og synes de får meget opmærksomhed og interesse fra hende. Hun er beredvillig og deres forhold er tæt med mulighed for kontakt selv i sommerferien og weekender. Det giver en stor tryghed for de to specialeskrivende, at de altid har en mulighed for feedback på deres store arbejde. 

”Vi kan sende materiale til hende, specielt metodeting, og så kigger hun på det og giver feedback. Hun går meget i detaljer og er konstruktiv og giver nye bud på, hvordan vi kan gøre tingene. Vi har fået at vide, at vi altid kan komme til hende. Hvis der virkelig er noget, skal vi bare ringe, om det så er weekend eller aften.” – siger Lotte og Pernille smilende på Skype. ”Det er ikke sikkert at vi får brug for det, men det er bare rigtig rart at have den sikkerhed”.

Lotte og Pernille afleverer speciale i august, og de ønskes fra redaktionen rigtig god arbejdslyst over sommeren.