Kortspil om bibliotekets roller – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Kortspil om biblioteke...

24. september 2013

Kortspil om bibliotekets roller

Bedre bibliotekstilbud

Kortspil sætter ord på nye roller og relationer i biblioteket.

Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard og Henrik Jochumsen har, sammen med faglig teamleder Lars Lunde Ljungberg fra Roskilde Bibliotekerne, udviklet et kortspil, som skal hjælpe med at sætte ord på biblioteksmedarbejderes nye roller og relationer.

Lederne i Roskilde Centralbiblioteksområde har i det sidste år arbejdet med de forskellige roller, man har som biblioteksansat, og hvilke kompetencer der er nødvendige for at levere det bedste bibliotekstilbud.

Spil kort, og lær, hvem du er

Det har udviklet sig til et sæt spillekort, der er baseret på ”firerumsmodellen”, skabt af centerleder Dorte Skot-Hansen, lektor Casper Hvenegaard og lektor Henrik Jochumsen fra IVA, Københavns Universitet. Modellen indgår som en central del af rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” og i det hele taget i den generelle samtale om udvikling af biblioteket.

”Bibliotekerne står i dag over for mange store udfordringer såsom udviklingen af biblioteksrummet, styrkelse af relationer i lokalsamfundet, nye digitale medier og nye formidlingsformer – for nu blot at nævne nogen få,” siger lektor Henrik Jochumsen. ”Det betyder også, at der stilles nye krav til medarbejdernes kompetencer. De skal kunne agere i partnerskaber, arbejde med brugerinddragelse, lave ekspressiv kulturformidling og have forståelse for udviklingen af biblioteket som mødested og performativt rum.”

Tanken bag kortene er at lade modellens dimensioner skabe det grafiske udtryk, således at det er muligt at anvende kortene til konkrete samtaler om biblioteket og de forskellige roller, man har som medarbejder, men det er også muligt ”bare” at spille kort og lade refleksioner opstå undervejs.

Sæt ord på rollerne

”Kortspillet et tænkt som et redskab for ledelse og medarbejdere til at kunne sætte ord på de forskellige nye roller og relationer, som medarbejderne skal kunne indgå i og på de nye kompetencer, som de skal have. Herudover vil det selvfølgelig også være interessant, hvis kortspillet vil kunne indgå i overvejelser om relationen mellem uddannelse og arbejdsmarked,” fortæller Henrik Jochumsen. 

Hver biblioteksansat i Region Sjælland og på Bornholm modtager et sæt kort, og håbet er, at det kan være med til at skabe interessante samtaler, både inde og uden for faget, om biblioteket, og hvor det er på vej hen.