Københavns Universitet har fået en plads i Aalborg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Københavns Universitet...

02. april 2014

Københavns Universitet har fået en plads i Aalborg

Uddannelsesnyt

Mandag den 24. marts var rektor Ralf Hemmingsen og dekan Ulf Hedetoft på besøg hos IVA's afdeling i Aalborg. Under besøget udtrykte Ralf Hemmingsen sin tilfredshed med, at Københavns Universitet efter fusionen med IVA har fået en uddannelse i Aalborg.

Informationsvidenskab har fået et løft I sin tale understregede Ralf Hemmingsen, at fusionen mellem Københavns Universitet og IVA er en gensidig fremtidssikring.

"Det er en stor fordel for Københavns Universitet, at vi har fået et nyt internationalt orienteret forsknings- og uddannelsesområde. Library and information science i bred forstand er nu en del af universitetets portefølje. For jer er der oplagte samarbejdspartnere på KU, både Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Center for Communication and Computing samt Center for Sprogteknologi. Via DIKU har I også mulighed for at spille sammen med ITU, hvor det giver mening."

Rektor Ralf Hemmingsen (tv) og direktør Per Hasle

"Det betyder, at der på det samlede KU nu er en stærk opkoncentrering af informationsvidenskab. Selv om jeg er uddannet læge, er det min fornemmelse, at jeres område er med til at tegne fremtiden. Det, I arbejder med, er en forudsætning for, at andre miljøer, både forsknings- og uddannelsesmiljøer, kan være up to date og fungere – og i sidste ende selvfølgelig også de virksomheder og offentlige institutioner, I uddanner til."

Ralf Hemmingsen talte videre om, at Københavns Universitet med fusionen også har fået en plads i Aalborg – helt af sig selv.

"Det er vi glade for. Og det er universitetets holdning, at i det omfang der er ungdom og gode kræfter, der vil søge ind og blive uddannet hos jer, så vil vi støtte det og styrke det, og med hensyn til valfagsmuligheder, så vil vi strække os så langt, som økonomien kan forsvare. Så vi kan godt sige, at Aalborg-afdelingen er kommet for at blive."

Plads til fordybelse, der giver mening for samfundet

IVA's samarbejde med Humboldt Universitetet blev udgangspunktet for Ralf Hemmingsens afsluttende bemærkninger, der handlede om universiteternes grundlæggende værdier. Humboldts tænkning har intet at gøre med den parodi, hvor forskerne sidder med langt gråt hår helt alene og stirrer ned i deres samlinger, som han sagde. Forskning og uddannelse var integreret, og der blev interageret med det omgivende samfund og lagt vægt på universitetets sociale dimension. Og Humboldt havde en løbende og konstant kamp med de politiske myndigheder om at bevare så mange frihedsgrader som muligt.

Dekan Ulf Hedetoft (tv) med Ralf Hemmingsen og Per Hasle

"Jeg vil gerne slutte med at sige, at selv om I er et fagområde, der har nære relationer til aftagerne og er afhængige af, at der er et marked både inden for information, biblioteker og kultur, der kan bruge kandidaterne, så skal der også være plads til egentlig grundforskning, hvor man kan skaffe sig fornøden tid og arbejdsrum til at gå ind i opgaver og problemstillinger, der ikke umiddelbart i morgen eller på mandag kan bruges på biblioteket. Det er også en værdi, vi værner om. Tak, fordi jeg fik muligheden for at komme op og besøge jer, rigtig god arbejdslyst, vi glæder os til fortsat at være sammen med jer."